Kamer nog niet eens met plan huren

Minister Dekker (VROM, VVD) heeft nog geen meerderheid in de Tweede Kamer voor haar nieuwe huurbeleid. Dit bleek gisteren na afloop van het begrotingsdebat.

In januari zal de Kamer opnieuw over de plannen discussiëren. Alleen Dekkers eigen partij, de VVD, is het eens met de huurplannen.

In het debat gaven de diverse partijen veel aandacht aan het nieuwe huurbeleid van Dekker, dat moet leiden tot liberalisatie van de huren van een kwart van de huurwoningen en tot meer nieuwbouw in de steden.

De linkse oppositiepartijen zien niets in deze plannen, maar ook CDA en D66 bleken nog stevige bezwaren te hebben. ,,Eerst bouwen en dan pas de huren verhogen'', hield Kamerlid Koser Kaya (D66) de minister voor. Of zij ook de motie van de PvdA zal steunen om de liberalisatie helemaal op te schorten, is echter nog onduidelijk.

CDA-woordvoerder Sterk zei grote twijfel te hebben of de huren op een overspannen woningmarkt wel moeten worden vrijgegeven. ,,Mensen die het niet meer kunnen betalen hebben dan immers geen alternatief'', aldus Sterk. Ze vroeg de minister meer duidelijkheid over de inkomenseffecten.

Minister Dekker beloofde daar samen met haar collega De Geus (Sociale Zaken) nog eens naar te kijken om de gegevens daarna voor te leggen aan het Centraal Planbureau (CPB). ,,Ik acht validatie door het CPB voldoende'', aldus Dekker.

Ze beloofde ook, onder druk van de oppositie, een snel onderzoek te laten uitvoeren naar het risico van segregatie: de oppositie vreest de vorming van getto's, doordat de huizen in betere wijken onbereikbaar worden voor gezinnen met lage en modale inkomens.

De minister wil echter geen wetenschappelijk onderzoek, want dat zou te lang duren. Ze zal haar plannen ondanks de stevige kritiek niet wijzigen. GroenLinks-Kamerlid Van Gent: ,,U bent doof en blind, alleen uw vrienden willen dit, verder niemand''.

De plannen van de minister houden in dat de huren van bijna 650.000 huizen na een overgangsperiode van vier jaar (tussen 2006 en 2010) geheel worden vrijgegeven. Volgens de minister is dat nodig om de woningcorporaties zover te krijgen dat ze meer woningen gaan bouwen. De oppositie houdt het er echter op dat het alleen gaat om een bezuiniging op de rijksbegroting. De minister kan de bijdrage aan de huursubsidie met 250 miljoen euro per jaar verlagen, die wordt voortaan betaald door de koepelorganisatie van corporaties.