Kamer niet eens met plan huren

Minister Dekker (VROM, VVD) heeft nog geen meerderheid in de Tweede Kamer voor haar nieuwe huurbeleid. Dit bleek na het begrotingsdebat. Alleen Dekkers eigen partij is het eens met de huurplannen.

5