Eurabië als we moslims niet kunnen sarren 3

Paul Steenhuis' opinie is mij uit het hart gegrepen. Overigens wil ik eraan toevoegen, dat niet alleen moslims zich moeilijk laten `sarren': elke rechtzinnige gelovige heeft er moeite mee.

Ik kan daar tenenkrommende voorbeelden uit mijn gereformeerde verleden aan toevoegen. Dat de christelijke fundamentalisten anders op satire reageren dan de Noord-Afrikaanse moslims, heeft ongetwijfeld te maken met hun eeuwenlange blootstelling aan (min of meer) democratische tradities, een fenomeen waar de Arabische samenleving geen ervaring mee heeft, sterker nog, niets van moet hebben. ,,Democratie (Fatima Mernissi, Islam en democratie) raakt de kern van de traditie, namelijk de mogelijkheid het geweld te hullen in de mantel van het heilige.'' Daar valt niet mee te spotten!

Maar Noord-Afrikaanse Arabieren die in Europa wonen, doen er goed aan te beseffen, dat de middeleeuwse strijd die sommigen voeren, op Europeanen, die dit stadium al ongeveer een eeuw zijn gepasseerd, tamelijk lachwekkend overkomt.

    • Trudi A. I. Coté