Eurabië als we moslims niet kunnen sarren 1

Het is opmerkelijk dat Paul Steenhuis in zijn artikel (NRC Handelsblad, 30 november) steeds spreekt over extremistische moslims of moslimextremisten. Moslim sec komt niet één keer in het artikel voor. In zoverre is de kop van het artikel nogal misleidend.

Want er is nogal een verschil tussen de paar honderd fanatici die onze samenleving altijd zullen haten en die alleen maar met politionele middelen ingetoomd kunnen worden en het overgrote deel van de moslims voor wie het moeilijk is zich, zoals van hen verwacht mag worden, aanpassen aan onze cultuur.

Afgezien van een relatief beperkt aantal zeer goed opgeleide moslims bestaat de overgrote meerderheid uit eenvoudige mensen die niet op kunnen tegen het verbaal geweld dat nu over hen komt. Jarenlang hebben we nauwelijks enige aandacht aan hen geschonken en nu krijgen ze de volle laag. Zij hebben geen middelen om zich te verweren en ze zullen daardoor nog meer gefrustreerd raken, met de kans dat zij in de armen van de extremisten gedreven worden. Steenhuis zegt ,,het grote probleem ligt bij al die niet-moslims die denken dat extreem voorzichtig zijn in het publieke debat Nederland leefbaarder maakt''. Het gaat er niet om extreem voorzichtig zijn, het gaat erom dat wij onze boodschap aan moslims over onze opvattingen en waarden brengen op een manier die voor hen aanvaardbaar of op z'n minst bespreekbaar is. En dat is zeker niet sarren!

    • Max Bongaerts