Dienstplicht bepleit voor betere integratie

Kamerlid Van Baalen (VVD) ,,denkt na'' over herinvoering van een vorm van militaire dienstplicht. In een interview met het weekblad HP/De Tijd zegt hij dat hij het ,,ten zeerste betreurt dat de dienstplicht is afgeschaft''. Kamerlid Blom (PvdA) noemt het voorstel van Van Baalen ,,een interessante gedachte''.

De dienst zou volgens Van Baalen ,,de integratie zeer bevorderen''. In een toelichting op het interview zegt Van Baalen dat hij de dienstplicht, die in 1996 is opgeschort, wil herinvoeren om ,,het probleem met allochtone jongens'' op te lossen. ,,Ik heb gezien toen ik in Bosnië was, dat dat heel goed werkt'', aldus Van Baalen.

PvdA'er Blom wil de komende maanden ,,een goede studie doen naar een mogelijke herinvoering van dienstplicht''. Hij wil de mogelijkheid openhouden om de dienstplicht breder te maken dan alleen militair. ,,Als we de problemen met jongeren op kunnen lossen met bijvoorbeeld een sociale of een militaire dienstplicht, dan kan ik me niet voorstellen dat mijn fractie daar op voorhand nee tegen zal zeggen'', aldus Blom.

Minister Kamp (Defensie, VVD) reageert afwijzend op het voorstel. Zijn woordvoerder zegt dat het plan ,,geen realiteitswaarde'' heeft. Defensie heeft niet meer de structuur om grote aantallen dienstplichtigen op te leiden. Bovendien kunnen dienstplichtigen niet verplicht worden deel te nemen aan buitenlandse vredesmissies. Dat was in 1996 een van de redenen om de dienstplicht op te schorten.

Van Baalen wil de nieuwe dienstplichtigen dan ook vooral ,,nationale taken laten uitvoeren, zoals het bewaken van wegen en bruggen''. Er zijn ,,onorthodoxe maatregelen nodig, want het marcheert niet meer in deze samenleving''. Maar Kamp vindt herinvoering van de militaire dienstplicht niet het aangewezen middel om integratie te bevorderen. Sociale dienstplicht zou daarvoor meer in aanmerking komen, aldus Kamp.