Baanbrekend antitabaksverdrag

Een nieuw internationaal verdrag dat de verkoop van tabak en tabaksadvertenties moet beperken, wordt binnen drie maanden van kracht nu de vereiste veertig landen het akkoord hebben getekend. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat gemeld. Landen die het verdrag ondertekenen, verplichten zich advertenties en sponsoring waarbij tabaksproducten worden gepromoot, te verbieden. Verder verbiedt het verdrag de verkoop van tabak aan minderjarigen.