Winstdaling Pricewaterhouse

Accountants- en advieskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland heeft het afgelopen boekjaar het nettoresultaat zien dalen met 24 procent tot 61,3 miljoen euro. De omzet daarentegen groeide met 3,5 procent tot 593 miljoen euro, vooral dankzij de invoering van nieuwe boekhoudregels bij klanten. De daling van het resultaat is veroorzaakt doordat een boekjaar eerder een buitengewoon resultaat werd geboekt op de verkoop van de groep IT-consultants aan automatiseerder IBM.