`Wanbeleid bij Air Holland was al bekend'

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft interne waarschuwingen over financieel wanbeleid bij luchtvaartmaatschappij Air Holland drie jaar lang in de wind geslagen.

Het ministerie is in die jaren bij herhaling geïnformeerd over overtredingen van de slottijden op Schiphol door Air Holland, geruchten over dubieuze financieringsbronnen en het niet afdragen van pensioenpremies door een van de directeuren van de maatschappij. Volgens Europese regelgeving kan de overheid de vergunning van een luchtvaartmaatschappij intrekken bij een vermoeden van dubieze bedrijfsvoering.

Dat zegt een voormalig topfunctionaris van het ministerie, K. den Braven, in reactie op de aanhouding van twee directeuren van Air Holland. Hij was tot april 2000 hoofd van de hoofdafdeling luchtvervoersbeleid op het ministerie en tot april 2004 werkzaam als coördinator van start- en landingsrechten.

,,Iedereen op het ministerie wist dat het bij Air Holland niet kosjer in elkaar stak'', aldus Den Braven. ,,Ik had steeds het gevoel dat de minister niet dúrfde op te treden. Er zijn intern tal van memo's geschreven, maar die verdwenen op het ministerie in de prullenbak.''

Volgens Den Braven waren de verhoudingen tussen ambtenaren die betrokken waren voor de vergunningverlening aan Air Holland innig. ,,De topambtenaar die de vergunning moest afgeven, was tegelijkertijd ook gezagvoerder bij die luchtvaartmaatschappij. En het hoofd vliegzaken van de dienst luchtvaartinspectie bij het ministerie werd na zijn vut hoofd van de vliegdienst bij Air Holland.''

Den Bravens opvolger, de slotcoördinator M. van der Zee, bevestigt van zijn voorganger te hebben vernomen dat hij klachten heeft doorgespeeld naar het ministerie. ,,Ik kwam op 1 april en toen was Air Holland net failliet. Ik heb dus zelf geen klachten meer gehoord.''

De inspectie Verkeer en Waterstaat heeft Air Holland in 2003 een aantal maanden onder verscherpt toezicht gesteld nadat Eurocontrol een faillissementsaanvraag had ingediend wegens wanbetaling. De directie van Air Holland is toen gevraagd om meer financiële gegevens, aldus een woordvoerder van de inspectie. Het verscherpte toezicht werd weer opgeheven toen in oktober vorig jaar bleek dat er voldoende geld in kas was.

In het nu lopende onderzoek naar Air Holland heeft justitie in oktober ook een doorzoeking gedaan op het kantoor van Erik de Vlieger, eigenaar van de Exel Aviation Group, dat delen van Air Holland heeft overgenomen. Bij doorzoeking heeft justitie administratie van Air Holland in beslag genomen. De vliegtuigmaatschappij van De Vlieger vormt volgens justitie geen deel van het onderzoek naar Air Holland.

Staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat, VVD) heeft De Vlieger vlak na het faillissement op de hoogte gesteld van de geruchten over dubieuze geldstromen binnen Air Holland en hem op het hart gedrukt, er een schone onderneming van te maken, zo bevestigt haar woordvoerder. Volgens De Vlieger had dat gesprek het karakter van iemand die ,,een gezin met kinderen wilde waarschuwen''. Het ministerie wil nog niet reageren op de uitlatingen van voormalig ambtenaar Den Braven.

    • Jos Verlaan
    • Tom Kreling