Verwijten aan PvdA en VVD

De fractieleiders Bos (PvdA) en Van Aartsen (VVD) zullen hun kritiek op het optreden van premier Balkenende sinds de moord op Van Gogh niet in de Tweede Kamer herhalen.

Zowel de PvdA-leider als de VVD-`aanvoerder' ontbreekt morgen in het eerste debat dat de Tweede Kamer met de premier voert over het optreden van het kabinet in de weken na de moord. Volgens fractieleider Halsema van GroenLinks tonen zij daarmee ,,gebrek aan politieke moed'', die ,,juist in deze tijd van maatschappelijke onzekerheid'' gevraagd is.

Bos en Van Aartsen hebben de afgelopen week buiten het parlement kritiek uitgeoefend op het optreden van Balkenende in deze periode. Van Aartsen zei op het VVD-congres dat de premier heeft nagelaten te laten zien dat veiligheid voor alle burgers de hoogste prioriteit heeft. Bos laakte de premier in een interview omdat hij ,,pas na acht dagen'' in beweging kwam.

Volgens Halsema betekent het ontbreken van Bos en Van Aartsen dat hun kritiek kennelijk ,,voor de bühne bedoeld'' was. Als de kritiek gemeend was, ,,dan gebruik je het politieke forum dat je hebt'', meent zij.

Volgens Halsema ontnemen Bos en Van Aartsen nu de premier de mogelijkheid zich in het parlement tegenover hen te verweren. Zij deelt wel de kritiek zelf. Balkenende had zijn rol als premier volgens Halsema ,,dwingender en meer met verve moeten spelen''.

Tot nu toe debatteerde de Kamer alleen met de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) over de moord op Van Gogh. Vorige week vroegen Halsema en Bos samen een debat aan met de premier. Aanleiding was onder meer een interne kabinetsnotitie over het gebrek aan eenheid in het optreden van de leden van het kabinet.

Op verzoek van Balkenende is het debat samengevoegd met de al langer geplande behandeling van de begroting van Algemene Zaken, zijn departement. Bos en Van Aartsen laten het debat nu over aan de fractieleden Kalsbeek (PvdA) en Van Beek (VVD). Kalsbeek zegt ,,wel ongeveer'' de kritiek van Bos aan de orde te zullen stellen. Van Beek (VVD) weet niet of hij de kritiek van Van Aartsen ,,helemaal herhaalt'', maar wil deze wel behandelen, zegt hij.

Op D66-leider Dittrich en Halsema na, ontbreken ook de andere fractieleiders. Zij leverden echter ook buiten het parlement geen kritiek op de premier.