Regering laat zaak-Munir aan Jakarta

Het kabinet vertrouwt erop dat de Indonesische autoriteiten een serieus onafhankelijk onderzoek zullen laten instellen naar de dood van de Indonesische mensenrechtenactivist Munir Said Thalib.

Dat heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) gisteravond in de Tweede Kamer verklaard. Bot wees erop dat het naar zijn smaak te vroeg is nu al de Nederlandse ambassadeur voor de mensenrechten naar Indonesë te sturen. Er is een nieuwe regering in Jakarta aangetreden, betoogde hij, en die verdient een kans. ,,Het minste wat wij kunnen doen, is een beetje vertrouwen hebben in de autoriteiten aldaar'', aldus Bot. ,,Wij hebben van alle kanten garanties gekregen dat er een goed onderzoek zal volgen.''

De Kamer had de ministers Bot en Donner (Justitie) opheldering gevraagd over het optreden van de Nederlandse autoriteiten na de dood van Munir. Deze overleed op 7 september op 38-jarige leeftijd aan boord van een toestel van de Indonesische maatschappij Garuda tijdens een vlucht van Jakarta naar Amsterdam. Uit onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek naderhand dat Munir was vergiftigd met arseen.

Eind oktober besprak Bot tijdens een kort bezoek aan Jakarta de zaak voor het eerst met de nieuw gekozen president Yudhoyono. Op 11 november overhandigden de Nederlanders vervolgens een kopie van het NFI-rapport aan de Indonesische regering. De weduwe van Munir, Suciwati, moest echter het bericht over de vergiftiging vernemen via de correspondent van deze krant in Jakarta.

Verscheidene woordvoerders in de Kamer klaagden over de lange tijd die was verstreken sinds de dood van Munir alvorens de Indonesische autoriteiten werden verwittigd. Ook hekelden ze het feit dat de weduwe zelf niet was geïnformeerd en nog geen kopie van het NFI-rapport heeft ontvangen.

Minister Donner stelde dat het onderzoek in Nederland volgens de regels was verlopen. Na een voorlopig onderzoek in september deed het NFI in oktober een vervolgonderzoek om vast te stellen of het arseen met zekerheid de doodsoorzaak vormde. Op 4 november kon het NFI dat bevestigen. Donner wees er overigens op dat Nederland geen rechtsmacht heeft in de zaak, omdat Munir in het luchtruim boven het grondgebied van Roemenië was overleden.

Volgens Bot blijkt uit alles dat de nieuwe regering de zaak-Munir hoog opneemt. Dat had president Yudhoyono niet alleen aangegeven in het onderhoud met Bot zelf, maar ook een recent onderhoud van Yudhoyono met Munirs weduwe wees daarop.