`Recht op verlof voor verzorging' (Gerectificeerd)

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werknemers wettelijk recht krijgen op het opnemen van langdurig verlof om voor directe familieleden te zorgen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) vindt dit onnodig, omdat werkgevers en werknemers hier volgens hem onderling verantwoordelijk voor zijn. Naar verwachting zal de Kamer volgende week stemmen over het wettelijk recht.

De minister wil in de Wet arbeid en zorg wel een regeling opnemen waarbij een werknemer maximaal zes weken verlof kan krijgen als een ouder, partner of kind een levensbedreigende ziekte heeft. Dat verlof mag een werknemer dan uitsmeren over twaalf weken. Die regeling is minder verplichtend dan de tekst die de Kamermeerderheid wil laten opnemen, zo bleek vanmiddag in een Kamerdebat met minister De Geus.

VNO-NCW heeft bezwaar tegen het voorstel van de Kamer. Volgens de werkgeversvereniging staat zo'n wettelijke verplichting werkgevers in de weg om maatwerk te regelen. Na afloop van het debat zei Kamerlid Koomen dat de CDA-fractie zich zal beraden over de vraag of de fractie het voorstel blijft steunen.

Met de introductie van de levensloopregeling in 2006, die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen, vervallen verschillende verlofregelingen. Het maken van afspraken over zorgverlof komt hiermee in handen van werkgevers en werknemers.

Kamerlid Stuurman (PvdA) vreest dat op deze manier ,,het maken van een wereldreis gelijkgesteld wordt met het verzorgen van een stervend kind'. Het opnemen van het recht op landurig zorgverlof in het burgerlijk wetboek, zou dit moeten voorkomen. Van de coalitiepartijen toonde alleen de VVD-fractie zich tegen het invoeren van een verplichting.

Per 2006 komt ook een einde aan het wettelijk recht op ouderschapsverlof. In de levensloopregeling kunnen ouders voor dit verlof sparen. Stuurman vreest dat dit problematisch wordt voor ouders die in de overgangsperiode vallen. Bij invoering van de wet hebben ouders nog niet kunnen sparen voor verlof, maar zoals het er nu uitziet vervalt het recht op ouderschapsverlof wel direct. Volgens De Geus kunnen deze mensen terugvallen op de al bestaande fiscale verlofspaarregelingen die blijven gelden.

Rectificatie

Zorgverlof

In het bericht `Recht op verlof voor verzorging' (1 december, pagina 17) staat dat minister De Geus het onnodig vindt dat werknemers wettelijk recht krijgen op het opnemen van langdurig zorgverlof. De minister verzet zich alleen tegen het apart opnemen van dit recht in het Burgerlijk Wetboek. VNO-NCW maakt bezwaar tegen opname van dit recht in de wet. De bestaande wettelijke verlofregelingen, waaronder het ouderschapsverlof, vervallen in 2006 niet.