Kunstenaars protesteren bij museum Gent

Het ontslag van Peter Doroshenko als directeur van het museum SMAK in Gent leidt tot veel protest uit de kunstwereld. Het personeel stuurde gisteren een boze brief naar het bestuur.

In de protestbrief, die 39 van de 70 SMAK-medewerkers ondertekenden, wordt niet zozeer het ontslag ter discussie gesteld, als wel de manier waarop. Voormalig directeur Jan Hoet begrijpt als lid van de raad van bestuur het ongenoegen van het personeel. ,,Het klopt dat we deze beslissing hebben genomen zonder [hun] toestemming. Dat was fout,'' erkent Hoet in een interview met De Morgen.

Het SMAK moet terugkomen op het ontslag van zijn directeur Peter Doroshenko, is de strekking van een petitie vanuit de kunstwereld aan het SMAK-bestuur. De petitie is een initiatief van de curators Phillippe Pirotte en Edith Doove en de kunstenaar Luc Tuymans. Tal van leidinggevende figuren uit de beeldende-kunstencentra en verschillende artiesten hebben zich er al bij aangesloten.

In een korte toelichting bij het ontslag schreef het bestuur dat het SMAK en Doroshenko samen hadden besloten de samenwerking te beëindigen omdat Doroshenko's visie niet aansloot ,,bij de artistieke invulling die de raad van bestuur voor het SMAK voor ogen had''. ,,Een gênante verklaring'', stellen de ondertekenaars, aangezien ,,een artistiek directeur de verantwoordelijkheid [heeft] voor de artistieke invulling, niet de raad van bestuur.''

Volgens Tuymans en de anderen kreeg Doroshenko simpelweg niet genoeg tijd om zijn kwaliteiten te bewijzen. Hij volgde eind 2003 Hoet op en was nog in zijn proefperiode. ,,Gedurende het eerste jaar heeft Doroshenko het door zijn voorganger al geplande programma afgewerkt. Inhoudelijk werd hij dus geëvalueerd op het programma van zijn voorganger!?'', stelt de petitie. Ook wijzen de ondertekenaars erop dat de gevolgen niet alleen beperkt zullen blijven tot Gent, maar dat Vlaanderen met dit ontslag internationaal een modderfiguur slaat.

Jan Hoet maakte van het SMAK een toonaangevende instelling in Vlaanderen en plaatste zijn museum internationaal op de kaart. De Gentse wethouder Van Rouveroy zal met alle partijen gaan praten. Maandag ontvangt hij Tuymans.