`Koningin kan naar ons luisteren'

De Tweede Kamer debatteert in het najaar over de begrotingen van de departementen. Morgen: Algemene Zaken. Een gesprek tussen twee Kamerleden.

Twee Kamerleden debatteren met elkaar voorafgaand aan de begrotingsbehandeling van het kleinste ministerie. Wim van de Camp van de coalitiefractie CDA en Mat Herben van de oppositiepartij LPF voeren morgen het woord over het ministerie waaronder sinds dit jaar ook het Kabinet van de Koningin valt: Algemene Zaken van minister-president Balkenende.

Hoe denkt u over elkaar?

,,Ik heb veel respect voor Mat'', zegt Van de Camp. ,,Hoe hij zich staande houdt nu het met zijn partij zo enorm moeilijk gaat. En hoe hij de rust behoudt. En ik heb altijd respect voor parlementariërs die voor hun geloof uitkomen. Maar ik vind ook dat Mat in het debat te toegeeflijk is. Ik heb bij hem wel eens het gevoel: bijt nou ook eens door in die derde termijn.''

Dat is een strategische keuze, zegt Herben. ,,Formeel horen wij tot de oppositie, maar inderdaad hebben we over veel punten van het kabinetsbeleid een positief oordeel. Bovendien vind ik dat in deze tijden het kabinet gewoon aan zijn werk moet kunnen toekomen. Daar is de situatie urgent genoeg voor. Wat ik goed vind aan Van de Camp en aan de CDA-fractie waar hij secretaris van is, is dat ze zich niet laten gekmaken door de peilingen die je nu de indruk geven dat het verkiezingstijd is. En dat terwijl ze bijna twee keer zoveel zetels dreigen te verliezen als wij. Wij acht, zij vijftien.'' De LPF heeft nu acht Kamerzetels, het CDA 44.

Wat vindt u van de premier?

,,Ik denk dat ik hem goed ken'', zegt Herben, refererend aan de drie maanden in 2002 dat hij met Balkenende en Zalm heeft onderhandeld over het eerste kabinet Balkenende. ,,En ik weet dat hij gedreven wordt door ideologie en ideeën. Maar wat ik nu van hem zie, brengt mij ertoe hem te waarschuwen: wordt geen bestuurder. Bestuurders horen in de politiek niet thuis, die moeten maar naar het bedrijfsleven ofzo. Een politicus is iemand die vanuit een bepaalde overtuiging van A naar B wil komen. Balkenende dreigt een bestuurder te worden met allemaal jaknikkers om zich heen.''

Dat zie ik helemaal niet, reageert Van de Camp. ,,Ik weet dat de premier puur gedreven wordt door een visie die hij als medewerker van het wetenschappelijk bureau van het CDA al eind 1995 heeft neergelegd, en dat kom je nu weer tegen in het Hoofdlijnenakkoord van dit kabinet. Wat daarin staat, vooral dat sociale programma, voert hij heel consciëntieus uit. En hij is nog jong.''

,,Maar hij moet de leiding strakker in handen nemen'', vindt Herben. ,,Vooral in crisistijd. Dus nu. Ik ga voorstellen dat hij taken naar zich toetrekt die nu nog liggen bij minister Donner van Justitie. Met name de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.''

Dat is een slecht idee, reageert Van de Camp. ,,Want wat juist zo goed is aan Algemene Zaken is dat het een heel erg klein, en daardoor wendbaar, flexibel ministerie is met allemaal jonge mensen die heel snel op allerlei zaken kunnen reageren. Ik ben het helemaal met Mat eens dat dit ministerie voor iedereen duidelijk de leiding moet hebben bij calamiteiten. Ik ga morgen ook voorstellen dat vast te leggen. Maar je vermindert de slagkracht van AZ sterk als je daar allerlei uitvoerende taken gaat neerleggen.''

Waarover gaat u nog meer debatteren?

,,Ik mis erg de gesprekken die we altijd hadden met de koningin'', zegt Van de Camp. ,,Daar is ze mee gestopt toen enkele collega's van ons uit de school klapten over wat er bij de laatste bijeenkomst werd gezegd. Ik ga voorstellen die ontmoetingen tussen Kamer en staatshoofd weer plaats te laten vinden.''

,,Nou, zo hoor je nog eens wat'', zegt Herben, die een vergelijkbaar voorstel heeft. ,,Ik wil dat de koningin morgen aanwezig is bij de behandeling van min of meer haar begroting, nu het Kabinet van de Koningin onder Algemene Zaken valt. Je moet het zo zien: één keer in het jaar, met Prinsjesdag, luisteren we naar haar, waarom zou ze niet één dag naar ons luisteren. Ik vind de huidige situatie vergelijkbaar met de Watersnoodramp van 1953. Bij dat soort calamiteiten speelt de koningin ook een bindende rol. Dat ze onze ondergedoken collega Ayaan Hirsi Ali van de VVD niet kan ontmoeten, omdat dat te partijpolitiek zou zijn, is onzin. Een volksvertegenwoordiger kan haar werk niet doen: dat overstijgt partijpolitiek, dit is van nationaal belang.''

,,Ja, maar wacht even Mat'', zegt Van de Camp, ,,je vergeet nu even dat de koningin met de ziekte van haar vader even wat anders aan haar hoofd heeft.''

Dat is waar, erkent Herben. ,,Misschien dat ik moet voorstellen dat we de koningin uitnodigen zo snel mogelijk naar de Kamer te komen.''

Dit is het twaalfde tweegesprek. De vorige afleveringen verschenen op 5, 12 en 26 oktober en op 1, 2, 3, 16, 17, 23, 24 en 30 november.

    • Robert Giebels