De gulle kerstman

Deze kerst moet voor Wall Street in de meeste opzichten beter uitpakken dan die van vorig jaar. Niet alleen zouden de winsten in de zakenbanksector die van vorig jaar moeten overtreffen, ze zouden ook gelijkmatiger moeten zijn verdeeld.

Dat betekent niet dat er niet opnieuw grote gevechten om de verdeling van de bonussen zullen uitbreken tussen zakenbankiers en effectenhandelaren. Maar omdat de vergoedingen van de zakenbankiers sneller zijn gegroeid dan de inkomsten uit de effectenhandel, zouden de gevechten minder hevig moeten zijn, behalve bij Goldman Sachs en Lehman.

Bij de zes grootste zakenbanken van Wall Street – Citigroup, Goldman, JP Morgan, Lehman, Merrill Lynch en Morgan Stanley – stegen de inkomsten uit het waarborgen van aandelenuitgiftes en het adviseren over fusies en overnames in de eerste negen maanden met 25 procent. Tegelijkertijd daalden de inkomsten uit de effectenhandel bij vier van de banken. Slechts Goldman Sachs en Lehman slaagden erin die inkomsten te doen toenemen.

Bij de meeste zakenbanken is de balans definitief doorgeslagen in het voordeel van de bankiers. In twee gevallen – Merrill Lynch en Citigroup – wisten de bankiers in de eerste negen maanden zelfs meer inkomsten te verwezenlijken dan de handelaren.

Hoewel dit vooral kwam doordat de handelaren het minder goed deden, zouden de bankiers toch aanspraak moeten kunnen maken op een groter deel van de koek.

In twee andere gevallen – JP Morgan en Morgan Stanley – haalden de handelaren nog wel meer inkomsten binnen dan de bankiers, maar presteerden de bankiers in relatieve zin beter.

De inkomsten van de zakenbankdivisie van JP Morgan bedroegen 82 procent van de inkomsten uit de effectenhandel, tegen 46 procent vorig jaar. Bij Morgan Stanley lagen deze cijfers op 56 procent tegen 31 procent.

Bij Lehman en Goldman Sachs is de kloof tussen de inkomsten van bankiers en handelaren echter groter geworden.

De inkomsten van de zakenbankdivisie bedroegen 28 procent van die van de divisie voor effectenhandel, tegen 28 procent een jaar geleden. Bij Lehman lagen deze cijfers op 36 procent tegen 39 procent.

Daardoor zouden de bankiers van Goldmam Sachs en Lehman hun recht op een groter deel van de koek verspeeld kunnen hebben. Maar beide banken staan – nare verrassingen in het vierde kwartaal daargelaten – op het punt recordinkomsten te melden, zodat er veel meer te verdelen valt dan vorig jaar.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.