Commissie van EU-parlement voor toetreding Turkije

De buitenlandcommissie van het Europeees Parlement vindt in grote meederheid dat Turkije volwaardig lid moet kunnen worden van de Europese Unie. Dit staat in een resolutie waarover de commissie het gisteren in Brussel eens is geworden. Het volledige parlement spreekt zich over twee weken uit over de tekst die is opgesteld door de Nederlandse CDA-politicus Camiel Eurlings. Het parlement heeft nu geen beslissingsbevoegdheid. Het moet wel oordelen over het eindresultaat van de onderhandelingen.

Een wijzigingsvoorstel waarin de mogelijkheid werd opengelaten dat de onderhandelingen met Turkije leiden tot een gepriviligeerd partnerschap werd afgewezen. Tegenstanders van het Turkse lidmaatschap van de Unie bepleiten dit partnerschap al enige tijd als alternatief. Zo wil de Oostenrijkse bondskanselier Wolfgang Schüssel deze mogelijkheid openlaten als de regeringsleiders op 17 december besluiten over toetredingsonderhandelingen met Turkije.

Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, voorzitter van de Raad van Ministers van de EU, kan er geen sprake van zijn dat Turkije slechts een geprivilegieerd partnerschap wordt aangeboden. ,,De status van kandidaat-lidstaat betekent dat je daarna in aanmerking komt voor een volwaardig lidmaatschap.''

De ontwerptekst van Eurlings is als gevolg van de (ruim 500) wijzigingsvoorstellen gematigder van toon geworden. Eurlings wilde onderhandelingsgesprekken afhankelijk maken van Turkse voortgang op het gebied van mensenrechten en de rechtsstaat. Nu staat er dat onderhandelingen onmiddellijk worden gestaakt bij een ,,breuk'' op dit terrein.

Over de kwestie-Cyprus, die ook een belangrijke rol zal spelen bij het besluit van de regeringsleiders, roept het parlement Turkije op de constructieve houding te handhaven. Aan de ontwerptekst is de consatering toegevoegd dat Turkije de onderhandelingen over het lidmaatschap van de Unie formeel met de 25 afzonderlijke lidstaten voert. Materieel betekent dit dus een erkenning van Cyprus door Turkije.

De Turkse premier Erdogan is uitgeroepen tot `Europeaan van het jaar' vanwege zijn inspanningen om Turkije te hervormen. De verkiezing wordt georganiseerd door het weekblad European Voice, dat de lezer liet kiezen uit vijftig genomineerden. In een reactie op zijn uitverkiezing zei Erdogan dat Europa met de door hem gewenste toetreding van Turkije kan bewijzen dat het geen continent is waar beschavingen botsen maar kan verzoenen en zorgen voor vrede.

De Duitser Günter Verheugen werd verkozen tot Europees Commissaris van het Jaar vanwege zijn inspanningen voor de uitbreiding van de Unie op 1 mei van dit jaar.