Commissie berispt Grieken

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een procedure te beginnen tegen Griekenland wegens schending van verdragsregels voor statistieken bij rapportering van het overheidstekort in de jaren 1997-2003. In al deze jaren bleek het Griekse tekort hoger dan de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact voor de euro, terwijl een tekort van minder dan 3 procent aan Brussel werd gerapporteerd.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) had al eerder aangekondigd een inbreukprocedure bij het Europese Hof tegen Griekenland te willen beginnen. Als eerste stap gaat er nu een brief met bezwaren van Brussel naar Athene. De Griekse regering heeft twee maanden om te antwoorden.

Griekenland werd in 2001 tot de eurozone toegelaten op grond van tekortcijfers van eind jaren negentig. Deze blijken achteraf onjuist, maar de deelname aan de euro kan niet meer ongedaan worden gemaakt. De excessieve Griekse tekorten zijn een erfenis van de vorige, socialistische, regering. Deze heeft zich verdedigd door erop te wijzen dat de statistiekregels in 1999 zijn gewijzigd, waardoor verwarring is ontstaan. De vorige Griekse regering had militaire en socialezekerheidsuitgaven niet goed gerapporteerd.

Het gesjoemel met de cijfers kwam aan het licht na een onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat, dat al enkele jaren geleden twijfel had geuit over de betrouwbaarheid van de cijfers. De Commissie heeft al aangekondigd dat zij met voorstellen komt ter verbetering van statistieken. Zo zouden nationale statistiekbureaus overal een onafhankelijke positie moeten hebben.

Het Griekse overheidstekort stijgt dit jaar tot boven de 5 procent van het bbp, maar Athene heeft beloofd het tekort volgend jaar onder de 3 procent te brengen. Tegen Griekenland loopt al een excessieftekortprocedure wegens overschrijding van de 3-procentsnorm.