Vwo als internationale school

Vwo-scholen mogen van de Tweede Kamer een volledig Engelstalig programma aanbieden. Internationale scholen hebben daar al jaren ervaring mee. De minister is er niet blij mee.

,,Good morning, sir'', begroeten de leerlingen Donald Lebeau, coördinator van The International School of Amsterdam. Een paar Japanse meisjes nemen nog gauw wat boeken uit hun kluisje voor ze het leslokaal binnenstappen.

De leerlingen op de internationale school komen vooral uit de Verenigde Staten, Japan en Groot-Brittannië. Alle scholieren op de school volgen het zogeheten `internationaal baccalaureaat'. Ze krijgen les in minstens zes vakken, volgen verplicht twee vreemde talen en kiezen uit vier verschillende `profielen', zoals Experimentele wetenschappen of Kunst, een vak.

Alle lessen zijn Engelstalig. De examens worden opgestuurd naar The International Baccalaureate Organization, die wereldwijd alle examens corrigeert.

Leraren komen daar niet meer aan te pas. Het internationaal baccalaureaat is ,,een veeleisende opleiding'', vindt Lebeau. ,,We gaan dieper op de vakken in dan op Nederlandse scholen.''

Tot nu toe was het internationaal baccalaureaat in Nederland voorbehouden aan de internationale scholen. Maar daar komt, als het aan de Tweede Kamer ligt, snel verandering in. Deze maand steunde de Kamer een motie van de D66-fractie om ook vwo-scholen het programma aan te laten bieden. Tweede-Kamerlid Ursie Lambrechts (D66) noemt het volledig Engelstalig onderwijsprogramma ,,een prima alternatief op de tweede fase''.

The International School of Amsterdam heeft al twintig jaar ervaring met het internationaal baccalaureaat. Om toegelaten te worden tot de school, moeten de kinderen uit het buitenland komen of er binnenkort naartoe gaan.

De leerling moet vooral discipline kunnen opbrengen, want de school is iets strenger dan `gewone' Nederlandse scholen. En de ouders moeten bereid zijn om het hoge schoolgeld te betalen.

,,Onze school wordt door Nederlandse ouders beschouwd als een exclusieve school, omdat we zo duur zijn'', zegt Lebeau. ,,Voor hen betekent deze school status. Nu het onderwijsprogramma ook op vwo-scholen gegeven kan worden, zal er wel iets van die status verdwijnen.''

Daar is Tweede-Kamerlid Ursie Lambrechts (D66) zeker niet rouwig om. Zij strijdt al enkele jaren voor het openstellen van het internationaal baccalaureaat voor alle Nederlandse leerlingen. ,,Ik weet dat het een goed programma is'', zegt Lambrechts. ,,En een prima alternatief voor de tweede fase.''

Want daar is het Lambrechts eigenlijk om te doen. ,,Ik wil leerlingen en ouders de keuze geven. Het internationaal baccalaureaat is een programma zoals de tweede fase zou moeten zijn, maar is de kinderziektes allang ontgroeid.'' Met het huidige tweede-faseprogramma, dat binnenkort opnieuw aangepast gaat worden, is volgens haar nog veel mis. Het is te overladen en te versnipperd, vindt ze.

Minister Van der Hoeven (CDA) van Onderwijs is minder blij met de motie. Het internationaal baccalaureaat is veel duurder dan gewoon vwo-onderwijs, vindt zij. Bovendien zou het ten koste gaan van het Nederlands van de leerlingen. ,,Als ouders voor deze opleiding kiezen, moeten ze het zelf maar betalen'', vindt ook Tweede-Kamerlid Jan de Vries (CDA). ,,Het gaat ons te ver om een volledig Engelstalig onderwijs te subsidiëren. Het programma is bovendien erg Angelsaksisch, het is gericht op de situatie in Engeland.''

Het programma is inderdaad Engelstalig, zegt coördinator Lebeau van de International School of Amsterdam. Maar inhoudelijk is het niet op Engeland gericht, vindt hij. ,,Het internationaal baccalaureaat wordt in circa honderdveertig landen gegeven. De leerlingpopulatie is zo gevarieerd, daarom probeert men de cursussen niet nationaal gebonden te maken'', zegt hij ,,We krijgen nog wel de kritiek dat het programma te westers zou zijn.''

Directeur Edward Greene van de Amsterdamse internationale school denkt dat het nog wel een tijd zal duren voor de eerste vwo-school met het programma komt. ,,Het is nog niet zo eenvoudig om het internationaal onderwijsprogramma in te voeren op reguliere scholen. Dan moet ook het lesprogramma in de onderbouw aangepast worden. De leerlingen moeten zeker meer Engels krijgen.''

Bovendien is The International Baccalaureate Organisation ,,een log systeem'', zegt Lebeau.

,,Het is een misvatting dat de organisatie zoals de Bijenkorf is: hoe meer je koopt, hoe gelukkiger ze zijn. Voor elke nieuwe school hebben ze ook nieuwe medewerkers nodig die de examens en essays corrigeren.''

    • Bie van Giel