Rooksignalen bij Fiat

Fiat moet onderste uit de kan zien te halen Kan Fiat een methode hebben gevonden om zijn betrekkingen met General Motors (GM) opnieuw vorm te geven? Dat is één manier waarop je de rooksignalen uit Italië kunt interpreteren. De Italiaanse autoproducent overweegt volgens een bericht in La Repubblica van vorige week vrijdag zijn bondgenootschap met GM in te wisselen voor een alliantie met Peugeot. Fiat heeft dat ontkend. Maar het vestigt wel de aandacht op het feit dat Fiat en GM waardevolle betrekkingen hebben. Die kunnen Fiat een stok geven om GM mee te slaan.

Fiat heeft alle steun nodig die het kan krijgen. Na 15 december kan het concern proberen een putoptie uit te oefenen, om GM te dwingen de 90 procent van het autobedrijf te kopen die het nog niet in handen heeft. Het probleem is dat de Italiaanse onderhandelingspositie niet zo sterk is.

Als GM zou trachten zich onder de verplichting uit te wurmen, kan het jaren duren voordat een rechter tot een uitspraak komt. Fiats autodivisie zou schade oplopen door deze voortdurende onzekerheid. Als Fiat de rechtszaak zou verliezen, kan het blijven zitten met een nog verder inééngeklapt bedrijf. Maar ook voor GM brengt een rechtszaak risico's met zich mee. Bij verlies zou het voor dezelfde problemen komen te staan als Fiat. De waarschijnlijkste oplossing is dat GM Fiat uiteindelijk zal compenseren voor het verscheuren van de putoptie.

De vraag is hoe groot die compensatie zal zijn. En dat is ook het punt waarop de industriële samenwerking tussen Fiat en GM een rol gaat spelen.

Die samenwerking bestaat onder meer uit het gezamenlijk inkopen van onderdelen, waardoor beide concerns goedkoper uit zijn. Fiat kan dreigen de relatie te beëindigen als er geen bevredigende oplossing voor de putoptie wordt gevonden. Gezien het feit dat ook Opel, de Europese divisie van GM, een slechte tijd doormaakt, kan dat pijn doen.

Een scheiding zou beide partijen schaden, dus Fiat zou een alternatief achter de hand moeten hebben. Andere autoproducenten kunnen in beginsel geïnteresseerd zijn. Het verbond tussen GM en Fiat heeft immers kostenbesparingen opgeleverd. Andere autoproducenten zouden die dus ook moeten kunnen verwezenlijken, maar dat zou wel eens knap lastig kunnen zijn. Het afbouwen van de alliantie met GM kan ook nog jaren duren, omdat beide bedrijven elkaars onderdelen gebruiken.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Camilla Palladino