`Rechten in Leiden mag niet selecteren'

De rechtenstudie van de Universiteit Leiden krijgt geen toestemming om eerstejaars studenten te selecteren. De studie beschikt niet over de door het ministerie van Onderwijs geëiste meerwaarde. Twintig andere opleidingen aan negen universiteiten en hogescholen mogen wel gaan experimenteren met toelatingstesten.

Dat adviseert de commissie-Korthals aan staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD). Het advies zou vandaag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Ruttes oordeel over het advies volgt volgende week. De commissie, officieel de Commissie Ruim baan voor talent, adviseert over voorstellen van instellingen om vanaf september 2005 bij een aantal opleidingen te experimenteren met selectie aan de poort of verhoging van het collegegeld.

De Universiteit Leiden kondigde in maart van dit jaar als eerste instelling aan studenten te willen gaan selecteren om academici met een `Leids profiel' op te kunnen leiden. Beoogd kenmerk van de Leidse studies is een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Bij rechten mist de commissie deze koppeling. Leiden mag wel gaan selecteren voor de studies psychologie, geschiedenis, Duits, Frans en Italiaans.

Volgens de commissie voldoen in totaal twintig opleidingen aan de voorwaarden om te mogen selecteren. Bij de Universiteit Maastricht gaat het om de masteropleiding rechten, bij Groningen om de masters wiskunde en natuurwetenschappen, bij Tilburg om bestuurskunde.

Selectie aan de poort is een politiek gevoelig thema dat op veel weerstand stuit. In april ging de Tweede Kamer akkoord met de plannen daartoe van toenmalig staatssecretaris Nijs, dankzij steun van de PvdA. Als tegenstander eiste het CDA dat een opleiding die wil selecteren beschikt over `erkende evidente meerwaarde'.

Volgens de commissie betekent dit dat zo'n opleiding aan studenten een betere ,,studie- en vormingscontext'' moet bieden dan andere opleidingen. Dat kan onder meer door kwaliteit van docenten, internationale oriëntering, verbinding met onderzoek of profijt op de arbeidsmarkt.

    • Mark Duursma