Ombudsman: stop lastig kind niet in jeugdgevangenis

Door het langdurig plaatsen van niet-criminele jongeren met ernstige gedragsstoornissen in jeugdgevangenissen handelt het ministerie van Justitie in strijd met het Europees mensenrechtenverdrag. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in een vandaag uitgebracht onderzoek.

Pagina 3