OESO voorspelt tijdelijke dip mondiale economische groei

De economie in de grote industrielanden zal in 2005 minder groeien dan dit jaar. De tijdelijke dip zal in 2006 achterwege blijven. De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar 1,2 procent, om in 2006 met 2,4 procent te expanderen.

Dit voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in de halfjaarlijkse Economic Outlook waarin de vooruitzichten voor de wereldeconomie worden samengevat.

Bij de OESO zijn dertig industrielanden aangesloten die het overgrote deel van de waarde van het wereldwijde bruto binnenlands product vertegenwoordigen.

De OESO gaat ervan uit dat de economische groei dit jaar zal uitkomen op 3,6 procent, volgend jaar zal zakken naar 2,9 procent, om het jaar daarop weer op te veren naar 3,1 procent. De OESO heeft als voorbehoud dat de prijs van ruwe olie niet verder stijgt en gemiddeld in de komende jaren 35 dollar bedraagt. Een terugkeer naar de lagere olieprijzen van de jaren negentig is volgens de OESO niet aannemelijk.

Zowel in de Verenigde Staten als in Japan zal de economische groei volgend jaar terugvallen. In de eurozone blijft de groei weliswaar op peil, maar bevindt het zich nog steeds op een laag niveau. Pas in 2006 is er weer sprake van een

gezondere expansie, met 2,5 procent.

Voor Nederland, waar de groei blijft achterlopen bij de rest van de eurozone, benadrukt de OESO het belang van een blijvend gematigde loonontwikkeling die nodig is om de concurrentiepositie veilig te stellen. Een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is noodzakelijk om de werkloosheid terug te dringen en zo de nadelige gevolgen van de sanering van de welvaartsstaat op te vangen.

Verder is een toename van het aantal banen van belang om de consumentenbestedingen in Nederland te laten groeien. Volgend jaar zal de werkloosheid in Nederland toenemen van 4,9 tot 5,2 procent van de beroepsbevolking,. Daarmee blijft zij een van de laagste van de industrielanden. In 2006 zal de werkloosheid terugvallen naar 5 procent. De OESO verwacht dat de regering erin zal slagen het begrotingstekort dit jaar te verminderen naar 2,9 procent van het bruto binnenlands product. Voor 2006 wordt een percentage voorzien van 2,7.