Naema Tahir

Onder het artikel Moslimmeid, je bent geen slachtoffer (26 november, pagina 6) staat dat auteur Naema Tahir werkzaam is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ze is als juriste met name betrokken bij mensenrechtenkwesties, maar niet bij dit Hof.