Na `Irak' wil Kamp vaker met Japanners samenwerken

De Japans-Nederlandse samenwerking in Irak smaakt voor beide partijen naar meer. Minister Kamp heeft Tokio aangeboden de Nederlandse ervaring met internationale operaties te delen en in de toekomst te blijven samenwerken.

,,Een verheugend bericht'', zo antwoordde zijn Japanse ambtsgenoot Yoshinori Ohno, ,,ik hoop dat de relatie in de toekomst sterker zal worden.''

Een goed verloop van de operatie in Irak en de samenwerking met Nederland is cruciaal voor de Japanse regering, die haar deelname aan internationale operaties wil uitbreiden. Restricties aan internationaal militair optreden, vastgelegd in de Japanse grondwet, maken de uitzending naar Irak omstreden in Japan. Een enkel incident zou de publieke opinie kunnen doen omslaan.

Een Japanse ambtenaar – minister Ohno heeft zelf na de ontmoeting niet met de pers gesproken – hoefde gisteravond tijdens een briefing voor de Japanse pers alleen maar aangename uitwisselingen op te halen. Ohno had Kamp ,,bedankt voor het bewaren van de openbare orde en het geven van informatie''.

Volgens de Japanse ambtenaar retourneerde Kamp de beleefdheid met de constatering dat de stabiliteit in Al-Muthanna ,,mede te danken was aan het Japanse leger, dat zeer correct gedrag toont tegenover de lokale bevolking''.

Kamp zegt het ,,toe te juichen dat Japan een grotere rol in de wereld wil spelen''. Want als ,,een van de sterkste landen ter wereld'' heeft Japan ,,belang bij stabiliteit in de wereld als geheel, bij ongestoord handelsverkeer, bij gecontroleerde migratiestromen en bij het voorkomen van terrorisme''. Daarbij hoort dat Japan, zegt Kamp ,,helpt de problemen in de wereld op te lossen''.

Japan heeft geen verzoek gedaan om de succesvolle samenwerking in Al-Muthanna te verlengen door een langer verblijf van Nederland. Wel is er concreet inmiddels al een aantal ideeën voor kennisuitwisseling. Zo zal de Japanse staatssecretaris van Defensie binnenkort de Nederlandse School voor Vredesoperaties bezoeken, waar militairen worden voorbereid op missies in internationaal kader.

De Japanse chef defensiestaf heeft belangstelling voor een bezoek aan het Provinciale Reconstructie Team (PRT) van het Nederlandse leger in Afghanistan, omdat, zegt Kamp, Japan interesse heeft daar in de toekomst bij betrokken te zijn.