Minister: voorlopig geen nieuwe plannen zorg

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) wacht met verdere liberalisering van de regels voor ziekenhuizen en hulpverleners totdat de `kartelpolitie' voor de zorg functioneert.

Deze zogenoemde Zorgautoriteit gaat vanaf 1 januari 2006 toezicht houden op verzekeraars, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners. Tot dan volstaat hij met het vrijlaten van de tarieven voor tien procent van het budget voor de ziekenhuizen en een experiment voor vrije tariefsvorming bij de fysiotherapeuten.

Dit heeft minister Hoogervorst gisteren de Tweede Kamer toegezegd tijdens de bespreking van de wetsvoorstellen voor de nieuwe ziektekostenverzekering en de daaraan gekoppelde zorgtoeslag.

Deze ziektekostenverzekering moet op 1 januari 2006 in de plaats komen van de verschillende huidige verzekeringen zoals ziekenfonds en particuliere verzekeringen.

De zorgtoeslag dient, zoals de huursubsidie, er voor te zorgen dat de `lagere' inkomens niet meer dan een afgesproken deel van hun inkomen aan verplichte ziektekostenpremie kwijt zijn.

De minister komt met zijn toezegging tegemoet aan bezwaren van onder meer het Kamerlid Heemskerk (PvdA) dat vreest dat zonder toezicht de marktwerking bij zorgverzekeraars en hulpverleners onvoldoende tot haar recht komt.

Hoogervorst zegde ook toe dat de Zorgautoriteit extra toezicht zal houden op zorverzekeraars die zelf hulp gaan verlenen zoals door het opzetten van eigen apotheken, doktersposten of klinieken. Volgens Heemskerk kan dit leiden tot verstikking van de beoogde concurrentie, omdat zorgverzekeraars in dat geval een groot deel van de regionale zorgvoorziening in eigen hand hebben. Hoogervorst wil die mogelijkheid echter niet verbieden omdat een verzekeraar bijvoorbeeld met zo'n eigen apotheek de medicijnmarkt kan openbreken.

Zoals dit voorjaar bij de bespreking van de hoofdlijnen van het nieuwe zorgstelsel al bleek kan de minister voor zijn wetsvoorstellen rekenen op de steun van een meerderheid in de Kamer.

Vanaf 1 januari 2006 betaalt, zo is de bedoeling, elke volwassen Nederlander bij een zorgverzekeraar een gelijke premie voor de verplichte basisverzekering. De verzekeraar mag geen onderscheid naar leeftijd of gezondheid maken en moet iedereen accepteren.

Op aandringen van de Tweede Kamer staat Hoogervorst nu wel collectieve contracten toe waarvan de premie, naar verwachting, zo'n vijf procent lager uitvalt.

Niet alleen werkgevers kunnen, met instemming van de ondernemingsraad, zo'n collectief contract voor de werknemers afsluiten, volgens Hoogervorst kan bijvoorbeeld ook een vereniging van diabetici dit voor haar leden doen.

De minister weigert tegemoet te komen aan de wens van verschillende politieke partijen om zorgverzekeraars te verplichten om mensen die een aanvullende verzekering willen sluiten altijd te accepteren.

Volgens hem is zo'n acceptatieplicht voor private verzekeraars in strijd met de Europese regels. De verzekeraars hebben toegezegd met een gedragscode te komen die selectie van verzekerden voor de aanvullende verzekeringen moet beperken.

Hoogervorst beloofde dat ook de Zorgautoriteit er op zal letten omdat zo'n selectie `het stemmen met de voeten' door verzekerden kan belemmeren en daarmee de beoogde concurrentie tussen de verzekeraars van het basispakket. Overigens verwacht de minister geen problemen: het aanvullende pakket is klein (7 procent van het totale pakket).

Op dit moment heeft ruim negentig procent van de verzekerden bij een ziekenfonds een aanvullende verzekering.