Kernfusie

In het artikel Ruzie EU en Japan over kernfusie (27 november, pagina 5) staat dat ITER, het internationale project voor de bouw van een kernfusiecentrale, de eerste tien jaar naar schatting 4,6 miljoen euro kost. Dit moet 4,6 miljard zijn.