Historicus moet te rade gaan bij levende bronnen 5

Geert Mak waardeer ik als historicus zeer. Ik was dan ook tamelijk geschokt mede als Indische Nederlander dat Mak in zijn verder zeer lezenswaardige artikel `Een kleine geschiedenis van een novembermaand' [...] de Molukkers als een deel van de Indische Nederlandse bevolkingsgroep schijnt te beschouwen. Hij schrijft dat de soepele integratie van de Indische Nederlanders niet kon voorkomen dat een groepje Molukse jongeren een paar bloedige gijzelingsacties op touw zette.

Ik hoef hier toch niet uit te leggen dat Mak daarmee de Molukkers met hun volstrekt eigen geschiedenis en positie in Nederland, groot onrecht aan doet.

    • Edwin Hoffman