Historicus moet te rade gaan bij levende bronnen 3

Geert Mak schreef in `Een kleine geschiedenis van een novembermaand: ,,moslimterrorisme werd een vaste term alsof we ooit spraken van een christen-aanval op Fallaju of van een jodenactie in de Gaza-strook''.

Een probleem met de term moslimterrorisme is, dat het moeilijk is de groep mensen die moslim zijn maar waarover gesproken wordt zonder dat het om hun godsdienst gaat, anders aan te duiden dan als moslims. Technisch gesproken is er een woord nodig dat dezelfde verwijzing heeft als `moslims' maar een andere betekenis.

Ik stel de naam Afro-Aziaten voor met als bijvoeglijk naamwoord Afro-Aziatisch. Daaronder vallen moslims van Marokko tot Indonesië, ook van Turkije en Saoedi-Arabië. Als er een hanteerbaar, korter woord nodig is, wordt het Afros en Afro-terrorisme.

Zo zouden we in de geest van Geert Mak kunnen schrijven over `de ontworteling, de vernedering, de almaar toenemende woede' van de Afro-Aziatische wereld: `Dit is een groot Europees probleem'.

    • Charles Goossens