EU-landen willen geen energieplicht

De lidstaten van de Europese Unie willen geen verplichtende maatregelen om de internationale hoogspanningsverbindingen te verbeteren. Zij wijzen een voorstel van de hand van de Europese Commissie, die hiermee grote stroomstoringen wil voorkomen.

Dat bleek gisteren tijdens een bijeenkomst van EU-ministers in Brussel. Volgens minister Brinkhorst (Economische Zaken), fungerend EU-voorzitter, willen de lidstaten ,,verbeterde samenwerking'' tussen de nationale netwerkbeheerders. Ook moet er meer ,,transparantie'' komen bij de investeringsplannen van deze beheerders in de elektriciteitsnetwerken. Minister Brinkhorst wees er ook op dat de lidstaten een compromis hebben geaccepteerd dat het principe van non-discriminatie vastlegt tussen contracten voor export van elektriciteit en die voor binnenlands elektriciteitsgebruik.

De lidstaten wezen echter unaniem het voorstel van de Europese Commissie voor afdwingbare investeringen en openbare aanbestedingen af, indien de capaciteit van interconnectieverbindingen tussen lidstaten te veel zou achterblijven. Zij willen ook geen grote rol voor Brussel hierin. De vorige eurocommissaris voor Energie, Loyola de Palacio, had dit vorig jaar voorsteld.

De Europese Commissie vreest een herhaling van grote stroomstoringen zoals eerder in Italie. Toen bleek de interconnectie naar Zwitserland zeer kwetsbaar. De Europese Commissie heeft al eerder gewezen op tekortschietende interconnectiecapaciteit tussen Frankrijk en het Iberisch schiereiland. Ook de interconnectieverbindingen van de Benelux moeten worden verbeterd.

Minister Brinkhorst zei gisteren te verwachten dat het compromis van de EU-ministers over leveringszekerheid bij elektriciteit ,,veel van de zorgen'' van het Europees Parlement zal wegnemen, ondanks de unanieme afwijzing door de lidstaten van dwingende maatregelen. Het Europarlement heeft medebeslissingsrecht.

Ook bij de Commissievoorstellen voor een efficiënter gebruik van energie wilden de ministers geen verplichtingen opgelegd krijgen. De Europese Commissie had een extra besparing van 6 procent voorgesteld. De publieke sector zou wegens de voorbeeldwerking volgens de Commissie nog een extra inspanning moeten doen.

Volgens minister Brinkhorst is een grote meerderheid van lidstaten tegen het verlagen van benzine- en dieselaccijns om zo burgers te compenseren voor de duurdere olie.