China wijzigt wet doodstraf

China is bezig met een belangrijke herziening van de wetgeving over de doodstraf. Volgens officiële media is het Hooggerechtshof binnenkort de enige instantie die een doodvonnis mag uitspreken. Een Westerse mensenrechtenactivist zei te verwachten dat het aantal executies hierdoor met een derde zal verminderen. Cijfers over executies worden in China als staatsgeheim beschouwd, maar geschat wordt dat jaarlijks tienduizend doodvonnissen worden voltrokken.