Zwitsers eens met stamcelonderzoek

De Zwitserse bevolking heeft zich gisteren in een referendum met een grote meerderheid uitgesproken voor stamcelonderzoek op zogeheten restembryo's. Het onderzoek zou op termijn kunnen bijdragen aan de behandeling van onder meer de ziekte van Parkinson, Alzheimer en suikerziekte.

Het onderzoek is wereldwijd omstreden, omdat het gebeurt op embryo's die overblijven na een ivf-behandeling. Tegenstanders hebben daarom in Zwitserland fel campagne gevoerd. Sommigen vergeleken het onderzoek met nazipraktijken van Josef Mengele, de kamparts van Auschwitz. Tot de tegenstanders behoorden zowel religieuze groepen als linkse en groene politieke partijen.

Toch heeft bijna tweederde van de Zwitsers voor het voorstel van de regering gestemd dat het onderzoek mogelijk maakt. Behalve een meerderheid bij de totale bevolking, was er ook in alle 26 kantons een meerderheid. Volgens de regering is de wet van groot belang voor de farmaceutische en biotechnologische bedrijven in het land.

Voorstanders wijzen op de restricties in de wetgeving. Zo mogen er geen embryo's speciaal voor stamcelwinning gemaakt worden en is het verboden om embryo's voor dit doel te importeren. Een ethische commissie moet voor ieder onderzoek toestemming geven en ouders moeten schriftelijk instemmen met het gebruik van restembryo's, die bovendien niet ouder mogen zijn dan zeven dagen. Ook is het klonen van embryo's voor stamcelwinning – wat in Groot-Brittannië wel is toegestaan – verboden. Mogelijk wordt echter hierover over een aantal jaren in een nieuw referendum een uitspraak gevraagd.

Volgens de tegenstanders betekent de wet een nederlaag voor de medische ethiek. ,,Alle leden van de menselijke soort hebben recht op menswaardigheid'', aldus de tegenstanders. ,,Zogenaamd overtollige embryo's zouden een kans hebben gehad om geboren te worden via adoptie.'' Welke vrouwen de embryo's zouden moeten dragen, blijft echter onduidelijk.

Volgens het Zwitsere ministerie van Volksgezondheid zijn het afgelopen jaar in Zwitserland ongeveer zevenhonderd restembryo's geproduceerd, minder dan tweehonderd daarvan zouden uiteindelijk geschikt zijn geweest voor onderzoek.