Wilders: `Ik ben geen one-issue beweging'

Geert Wilders krijgt veel steun voor een eigen partij. Het gaat hem niet alleen om de islam, maar ook om de Haagse cultuur. `De mensen zijn het spuugzat'.

Geert Wilders heeft geen twijfel meer dat het gaat lukken in 2007 met een eigen lijst mee te doen aan de Kamerverkiezingen. ,,Ik ga er nu voor'', zegt het onafhankelijke Kamerlid (ex-VVD) vanmorgen. Vrijdag heeft hij 13.000 sympathisanten per email heeft gevraagd donateur te worden van zijn politieke `beweging van burgers' in wording. ,,De situatie in ons land is ernstig'', schrijft hij. En de ,,tevreden elite'' die regeert neemt geen maatregelen. Hij kondigt een breed programma aan, niet alleen over het terrorisme en de `massa-immigratie' die ,,in volle gang'' is, maar ook over de stagnerende economie, het bedreigde midden- en kleinbedrijf, de AOW. Drie dagen later heeft hij ,,heel veel reacties'' binnen, zegt hij. Sommigen storten tien euro, anderen meteen 300 euro. Of ze bieden een oud pand aan, kantoormeubilair, willen zijn website of zijn administratie bijhouden.''

Controleert u waar de steun vandaan komt?

,,Nee. Alles is welkom, er is ook geen minimum of maximumbedrag. Ik heb bewust gekozen het laagdrempelig te maken. Maar ik maak geen enkele afspraak. Ik praat met niemand, ook niet met bedrijven. Dat is de meest zuivere manier: ik beloof geen enkele politieke of andere tegenprestatie. Zo zorg ik niet in de val te trappen dat ik met een of andere verkeerde magnaat in zee ga. Op een aanbod van een pand ga ik ook niet zomaar in. Dan vraag ik me af of ik het niet beter zelf kan doen.''

Hoeveel geld hebt u nodig?

,,Ik heb geen getal in mijn hoofd. Als u zegt drie à vier miljoen, dat zou dat een reëel bedrag kunnen zijn. Ik heb er geen ervaring mee. Ik moet ook een professionele organisatie opzetten, het programma verbreden, landelijke thema-bijeenkomsten houden, mensen selecteren. Nu heb ik één medewerker en drie stagiaires. Dat is niet genoeg voor de 29 zetels die ik in peilingen heb. Maar het is ook niet genoeg als het de helft wordt, of zelfs maar een derde.''

Hoe gaat u gelukszoekers weren?

,,Door de tijd te nemen. Ik heb gelukkig nog twee jaar voor de verkiezingen. Ik kom liever laat met een goede lijst dan vroeg met een lijst waar nog een foutje op staat. Ik kan niet zelf met al die duizenden mensen praten. De selectie kan ik deels professioneel uitbesteden, deels zal het door vertrouwelingen moeten gebeuren. En in de laatste fase zal ik ook zelf met mensen spreken. Op de landelijke bijeenkomsten zullen zich ook mensen melden. Die vraag ik dan een discussiestuk te schrijven of zoiets, om de kwaliteit te scheiden van de gelukszoekers.''

U bent wel een one-issue-meneer, zegt VVD-voorman Van Aartsen.

,,Dat is niet zo. Ik heb sinds 2 september, toen ik van de VVD wegging, ook moties ingediend over criminaliteit, buitenlandse politiek. Niet alleen over de islam en integratie. Ik ben geen one-issue-beweging.''

Maar uw symphatisanten komen wel af op dat ene issue.

,,O nee. Ik kan niet ontkennen dat dit thema heel belangrijk is, maar mensen schrijven ook over andere zaken. Zoals over de cultuur in Den Haag. Ik wil niet vervelend doen over Van Aartsen, maar zo'n partij die alleen maar bezig is met wie de leider is, dat zijn de mensen spuugzat. Dat lees ik in de mailtjes. Mensen willen dat politici zich bezig houden met hun ergernissen, en die zijn vaak heel concreet. Ook over infrastructuur, gezondheidszorg. Daar moet ik mij ook op verbreden. Ik wil naar de mensen luisteren.''

U omarmt het populisme, zoals Fortuyn en Bos?

,,Alle kiezers zijn welkom. Ik laat me niet in een sociologisch hokje duwen. Ik ben rechts-liberaal genoemd, populist, conservatief... Ik ben natuurlijk niet voor een vorm van populisme die niet past bij mijn maatschappijvisie. Als de mensen allemaal het marxisme omarmen, doe ik niet mee.''

    • René Moerland