Werken in Nederland makkelijker

Werken in Nederland wordt makkelijker voor bedrijven uit Midden- en Oost-Europa. Een bedrijf uit een EU-lidstaat dat in Nederland diensten verricht, hoeft geen werkvergunning meer aan te vragen voor werknemers uit Centraal-Europa en van buiten de EU.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Er komt wel een meldingsplicht. Bedrijven moeten vooraf melden hoeveel werknemers onder welke voorwaarden aan het werk gaan. Bij vermoedens van een illegale constructie kunnen controles worden verricht.

Met de maatregel komt Nederland tegemoet aan klachten van Centraal-Europese bedrijven. Op grond van het Europese Verdrag mogen zowel werknemers als bedrijven uit EU-lidstaten werken in alle andere lidstaten. Maar voor de werknemers uit de tien nieuwe lidstaten die afgelopen mei toetraden tot de Unie heeft Nederland een uitzondering gemaakt. Uit vrees voor massale migratie besloot Nederland dat burgers uit de nieuwe lidstaten een werkvergunning moeten hebben als ze in Nederland willen werken, net als werknemers van buiten de EU.

Formeel heeft Nederland geen voorbehoud gemaakt voor de vrijheid van Centraal-Europese bedrijven om in Nederland te werken. Maar omdat Nederland eist dat deze bedrijven toch een werkvergunning hebben voor hun Centraal-Europese personeel, wordt deze vrijheid wel belemmerd. De Nederlandse regering wil met deze maatregel voorkomen dat er `gelegenheidsconstructies' worden opgezet om de beperking van het vrije verkeer voor werknemers te omzeilen. Deze zomer dienden vier Poolse bedrijven hierover een klacht tegen Nederland in bij de Europese Commissie.

De nieuwe regel dat bedrijven voor Centraal-Europeanen geen werkvergunning meer nodig hebben, moet volgend voorjaar ingaan. Een uitzondering is gemaakt voor uitzendbureaus. Die hebben nog steeds werkvergunningen nodig als zij Centraal-Europese werknemers inzetten.

Ook voor Nederlandse werkgevers met Centraal-Europese werknemers blijft het aanvragen van een werkvergunning verplicht.

In mei 2005 worden de vergunningsregels voor werknemers uit de nieuwe lidstaten geëvalueerd, maar ze blijven in principe van kracht tot 1 mei 2006.

In de periode van mei tot september zijn voor bijna 22.000 inwoners van nieuwe EU-lidstaten werkvergunningen verkregen, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk deel van deze vergunningen is verstrekt voor Poolse werknemers: ruim 16.300.