Van Geel: minder boetes bij milieu

Het milieubeleid van het kabinet-Balkenende wordt nog deze kabinetsperiode ,,ingrijpend'' gewijzigd. Dat zegt staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu). Hij heeft besloten een vijfde nationaal milieubeleidsplan (NMP5) op te stellen met nieuwe uitgangspunten.

De doelstellingen op milieugebied blijven hetzelfde, aldus Van Geel, maar ,,het instrumentarium moet op z'n kop'' om het draagvlak voor milieumaatregelen te behouden. ,,Meer carrot en minder stick'', aldus Van Geel, meer prikkelende beloningen en minder boetes. En er komen minder regels, of in elk geval simpeler regels. Van Geel: ,,Neem het complexe bouwstoffenbesluit. Wanneer is iets afval? Wanneer een grondstof? Wat is het toegestane uitspoelingspercentage? Er zijn in Nederland nog twee mensen die het begrijpen.'' Van Geel spreekt van ,,reregulering''.

Er komt ook meer marktwerking, zoals handel in CO2-rechten en in NOx-rechten door de industrie. ,,Daar kunnen bedrijven winst mee maken, zodat investeringen in milieu ook lonend worden.'' Milieukosten moeten voortaan ook in de prijs van producten worden verdisconteerd, zoals auto's en vliegreizen. Ook maakt Van Geel zich sterk voor een verdere ,,vergroening'' van het belastingstelsel.

Van Geel acht een ,,redesign'' van het milieubeleid noodzakelijk om ,,hoog opgeleide en internationaal georiënteerde burgers'' en bedrijven bij de les te houden. ,,Mensen doen door de week iets anders dan zij op zondag in de kerk beloven'', aldus de CDA-bewindsman.

Het eerste NMP verscheen eind jaren tachtig door toenmalig VVD-milieuminister Ed Nijpels. Het huidige NMP4 verscheen drie jaar geleden onder Van Geels voorganger, PvdA-minister Jan Pronk.

De stichting Natuur en Milieu is in een eerste reactie niet onverdeeld positief. ,,Het snoeien van overbodige regels is prima, maar goede regels blijven nodig, anders heb je geen stok achter de deur'', aldus een woordvoerder. De milieuorganisatie vindt dat Van Geel veel nadrukkelijker op de voorgrond moet treden om op te komen voor ,,schoon water, schone lucht, rust en ruimte''.

De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks stelt vandaag dat het `milieuministerie', dat is ondergebracht bij VROM, beter afgeschaft kan worden. Om het milieu een betere, geïntegreerde plek binnen de overheid te geven, pleit GroenLinks voor de opzet van een ministerie voor Duurzame Ontwikkeling waar ruimtelijk, economisch en milieubeleid samengebracht worden.

GroenLinks heeft onderzoek gedaan naar de daden en uitspraken van de bewindslieden op de milieuportefeuille over de afgelopen vijftien jaar. ,,Allemaal voelden ze zich eenzaam in het kabinet, allemaal vertellen ze over bakzeil halen tegenover hun collega-ministers, allemaal moesten ze de economie (tijdelijk) voor laten gaan en allemaal schoven ze oplossingen door naar een volgend kabinet'', aldus Tweede-Kamerlid Wijnand Duyvendak.