Oproep leider van anglicaanse kerk

Rowan Williams, aartsbisschop van Canterbury en spiritueel leider van de anglicaanse kerk, heeft opgeroepen homoseksuelen niet te discrimineren. Ook riep hij de kerk op de eenheid te bewaren. Conservatieve groepen binnen de anglicaanse kerk hebben gedreigd met afspliting na de wijding van een openlijk homoseksuele bisschop in de Verenigde Staten. Vorige maand heeft een commissie van de anglicaanse kerk de Amerikanen gevraagd homoseksuele benoemingen op te schorten tot er meer overeenstemming binnen de kerk bestaat. Williams, die weliswaar schrijft dat het moeilijk is op basis van de bijbel de zegen te geven aan homoseksualiteit, maar dat discriminatie ,,zondig'' is.