Brand!

De brandweer van Lelystad komt bij branden buiten kantooruren meestal te laat. De norm van acht minuten wordt in bijna acht van de tien gevallen niet gehaald. ,,Dat is al jaren zo'', zeggen de spuitgasten in de kantine van de brandweerkazerne. Een kwestie van geld. ,,Als de gemeente er iets aan wil doen, moeten er pegels op tafel komen.'' Ze slaan hun koffie achterover en rukken uit, dit keer naar een vrouw die sleutels in een liftschacht heeft laten vallen.

De opkomsttijden van de gemeentelijke brandweer zijn een gevoelige kwestie in Lelystad. Enkele maanden geleden stuurde burgemeester Chris Leeuwe brandweercommandant Ron Hommes met buitengewoon verlof wegens een ,,verstoorde werkrelatie''. Een van de aanleidingen was een opmerking van Hommes, tijdens een nieuwjaarsreceptie op de kazerne, dat de brandweer bij opkomsttijden ,,dramatisch slecht'' presteert en dat de gemeente maatregelen zou moeten nemen. Dat had hij op dat moment niet mogen zeggen, vond PvdA-burgemeester Leeuwe, ,,omdat er juist toen al volop werd gewerkt aan een oplossing''.

De oorzaak voor de trage hulpverlening is simpel. Overdag rukt de brandweer uit vanuit de kazerne. 's Avonds en 's nachts moeten vrijwilligers eerst naar de kazerne komen. Dat duurt steeds langer door de toegenomen verkeersdrukte. ,,Bovendien is Lelystad een uitgestrekte gemeente'', zegt Marco Huisman, in Lelystad thans hoofd preventie, hoofd repressie én waarnemend brandweercommandant.

Vorige week hebben burgemeester en wethouders voorgesteld om de kazerne het gehele etmaal permanent te bemannen. Het korps van vijftien man wordt dan uitgebreid met een man of vijf en de bijna honderd vrijwilligers moeten eens in de tien dagen op de kazerne slapen. Kosten 475.000 euro. De stemming onder de vrijwilligers wordt gepeild. ,,Misschien moeten we de maatregel geleidelijk invoeren'', zegt Huisman. ,,Voor zo'n systeem heb je meer vrijwilligers nodig. Die moeten we eerst zien te vinden.''

Het is de vraag of het plan doorgaat. De gemeenteraad, met name de VVD, is ,,niet overtuigd'' van het nut van permanente kazernering door vrijwilligers. ,,Misschien is een tweede brandweerpost ook goed'', zegt fractievoorzitter Evert Marseille van de VVD. Je krijgt niet ineens betere opkomsttijden door ,,een blik vrijwilligers open te trekken'', verwacht Marseille. ,,De opkomsttijden worden overdag óók overschreden. Wij hebben de indruk dat er meer aan de hand is.'' De partij wil een permanente kazernering alleen steunen als die geleidelijk wordt ingevoerd en wordt beoordeeld op de effecten. ,,Veiligheid hoeft niet alles te kosten.''

Huisman zal het plan niet meer meemaken. De gemeente Lelystad heeft hem gevraagd de met verlof gestuurde commandant op te volgen, maar de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zijn mislukt en hij heeft nu gekozen voor een beleidsfunctie bij de regionale brandweer. Tot teleurstelling van zijn personeel. ,,We praten hem nog wel om'', roepen ze.

    • Arjen Schreuder