Webcongres: Gelovige mag vrouw de hand weigeren

Deelnemers aan het web- congres, het online discussie- platform op www.nrc.nl/ webcongres bogen zich over de stelling: iemand mag op religieuze gronden weigeren vrouwen de hand te schudden. Exact 50 procent was het daarmee eens.

Eens

Peter van Zuidam, Lelystad: ,,Handen schudden is maar één uiting van vriendelijke sociale omgang, er zijn nog miljoenen andere manieren denkbaar. Per se vasthouden aan handen schudden komt qua dogmatiek en rigiditeit dichter in de buurt van extreem islamisme dan menigeen denkt.''

Hans de Haan, Curaçao: ,,Minister Verdonk had beter moeten weten en niet op die manier mogen provoceren bij een imam die al eerder heeft laten blijken geen hand aan vrouwen te geven. Wat wilde ze hiermee bereiken?''

Willem van Hoorn, Oegstgeest: ,,Verdonk heeft olie op het vuur gegooid door imam Ahmad Salam provocerend tegemoet te treden. In de huidige gespannen verhoudingen is dit dom en ongewenst. De imams in Nederland zullen geleidelijk aan ontdekken dat vrouwelijke hoogwaardigheidsbekleders niet onrein zijn en hun handenschudgedrag positief aan dit nieuwe inzicht aanpassen.''

Philip Wijers, Heemstede: ,,Natuurlijk mag dat. Tegelijk moet iemand die dat doet ook beseffen dat hij daarmee die vrouw beledigt. Als die imam verstandig was geweest, had hij begrepen dat hij veel positieve publiciteit voor zichzelf had kunnen verkrijgen door over zijn eigen orthodoxie heen te stappen. Nu staat hij, terecht, te boek als onwillig om zich aan te passen aan elementaire hoffelijkheid.''

Maarten van Thiel, Zuidhorn: ,,Als iemand hier gekleed in een woestijnjurk een minister wil ontvangen en een religie aanhangt die het hem verbiedt die vrouw een hand te geven, dan mag dat in Nederland. Dat het dwaas, onaangepast en respectloos is, is een ander verhaal.''

Han Wijman, Hengelo: ,,Het weigeren van het schudden van de hand van een vrouw komt (helaas) voor in diverse godsdiensten, waaronder het joodse. Hoewel ik zelf tegen zo'n verbod ben, mag iemand met een bepaalde religieuze overtuiging de hand weigeren. Mevrouw Verdonk had zich vooraf op de hoogte moeten stellen van de gebruiken bij bezoeken. Haar reactie was ronduit provocerend.''

Frits de Vries, Oirschot: ,,Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dat Verdonk er aanstoot aanneemt, bewijst dat Nederland geregeerd wordt door een stel xenofobe, godvrezende kruideniers met een ernstig gebrek aan kennis.''

Gerard Bader, Amsterdam: ,,Achter die geweigerde hand, hoe futiel schijnbaar ook, ligt een wereld van verschil. Stapje voor stapje belanden we in een maatschappij waar we op oneigenlijke gronden door achtergebleven cohorten met onze eigen waarden om de oren worden geslagen. Nederland is niet meer het land waar ik ooit gelukkig was.''

Oneens

Elisabeth Swart, Hoorn: ,,Het is beledigend om een vrouw geen hand te geven. In deze religies heeft het te maken met het al of niet onrein (ongesteld) zijn van een vrouw. Dat is op zichzelf al een achterlijke gedachte, uit de Middeleeuwen en eerder.''

Joop aan 't Goor, Zaandijk: ,,Dit soort flauwekul moet de wereld uit. Ook in de koran staat nergens dat je als man een andere vrouw geen hand mag geven. Deze lieden, die dergelijke onfatsoenlijke omgangsvormen hebben, mogen wat mij betreft weer terug naar waar ze vandaan komen.''

Dirk Spaapen, Rome: ,,Iemand die zichzelf het recht toekent een persoon geen hand te geven omdat deze een vrouw is, moet er op redelijke gronden van overtuigd kunnen worden dat hij hier niet welkom is omdat hij islamiet is met een ontoelaatbare ideologisch/religieuze instelling. De oplossing van het integratieprobleem van islamitische fundamentalisten kan wellicht slechts gevonden worden bij de `enkele reis terug'.'' Els Collignon, Leiden: ,,Het was een provocatie van die imam die bekendstaat om zijn provocaties en tot haat aanzettende preken en vijandig gedrag naar vrouwen toe. Onder geen beding mag worden toegestaan dat een vrouw of bijvoorbeeld de homofiele medemens achtergesteld wordt in Nederland. Nederland, word toch op tijd wakker.''

Paul Buitenhuis, Apeldoorn: ,,Ook een imam zal zich moeten richten naar de westerse fatsoensnormen. Als een beroep op het geloof mag worden gedaan om zich onaangepast te gedragen, is er nog een lange weg naar integratie te gaan. De weigering om de hand te drukken, moet in het licht worden gezien van de eerder gedane vrouwonvriendelijke uitspraken van deze imam.''

Michel van Hulten, Lelystad: ,,De desbetreffende imam heeft gezegd dat we weliswaar moeten aanvaarden dat hij geen hand geeft, maar dat we niet hoeven te vrezen dat hij wil dat hier de moslimwet, de sharia, wordt ingevoerd.Ik vrees dat hij daarin slechts gelijk heeft zolang de moslims hier een minderheid vormen.

De praktijk in de wereld bewijst dat een meerderheid aan moslims betekent dat het stenigen van vrouwen wegens overspel en afhakken van een hand voor diefstal normaal wordt gevonden. Daarom ook moeten we `het geen hand willen geven' en soortgelijk gedrag van het begin af bestrijden. Wie zich wil blijven gedragen zoals thuis, moet thuis blijven.''