`Verkoop van vuurwerk wordt chaos' (Gerectificeerd)

De verkoop van consumentenvuurwerk zal dit jaar chaotisch verlopen. Oorzaak is een grote afname van het aantal verkooppunten, waardoor de vraag naar vuurwerk plaatselijk groter kan zijn dan het aanbod.

Dit stelt de Branchevereniging Consumentenvuurwerk Nederland (BCN). Bestuurslid L. Groeneveld van de BCN voorspelt ,,lange wachtrijen' en ,,vervelende toestanden' bij de verkooppunten: ,,Het wordt heel druk, de vraag is of ze het aankunnen.' De BCN verwacht hierdoor dit jaar een afname van de vuurwerkverkoop.

Het aantal verkooppunten is fors gedaald omdat veel bedrijven niet kunnen voldoen aan de verscherpte veiligheidseisen. De BCN denkt dat er dit jaar hooguit 1.500 verkooppunten zullen zijn, tegenover 3.800 in 2003. Met name in de grote steden in de Randstad zijn veel kleine verkooppunten verdwenen. In de regio Rijnmond voldoen op dit moment 12 verkooppunten aan de regels; in 2003 waren dit er nog 131. In Apeldoorn blijven er van de 24 verkooppunten maximaal twaalf over. Eind december wordt er nogmaals gecontroleerd, waardoor het aantal goedgekeurde verkooppunten naar verwachting nog zal stijgen. In enkele gemeenten, zoals Epe, wordt dit jaar helemaal geen vuurwerk verkocht, omdat er geen verkooppunt is dat tijdig aan de regels kan voldoen.

De strengere eisen vloeien voort uit de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000 en zijn na een overgangsfase dit jaar voor het eerst van kracht. De vuurwerkopslagplaatsen moeten onder meer zijn voorzien van een bunker, brandwerende deuren en een sprinkerinstallatie. Omdat niet elke ondernemer deze investering wil of kan opbrengen, hield de BCN al rekening met een halvering van het aantal verkooppunten. Dit aantal is naar beneden bijgesteld. Groeneveld: ,,Op dit moment zijn er 800 à 900 bedrijven die aan de regels voldoen. Er komen er dagelijks bij maar aan het einde van het jaar zullen het er hooguit tussen de 1.200 en 1.500 zijn.' Veel vuurwerkbedrijven zijn volgens de BCN te laat met aanpassingen omdat ze pas dit jaar gehoord hebben aan welke veiligheidseisen ze moeten voldoen. De sprinklerinstallatiebedrijven kunnen de grote toeloop vanuit de vuurwerksector niet aan en hebben een wachtlijst van enkele maanden.

Het ministerie van VROM heeft provincies en gemeenten gevraagd op te treden tegen verkooppunten die aan de regels voldoen. VROM en de BCN vrezen dat de afname van het aantal verkooppunten leidt tot een toename van de illegale handel en tot het uitwijken naar België.

Rectificatie

Vuurwerk

Het artikel `Verkoop van vuurwerk wordt chaos' (27 november, pagina 2) vermeldt dat VROM provincies en gemeenten heeft gevraagd op te treden tegen verkooppunten die aan de regels voldoen. Bedoeld is: die niet aan de regels voldoen.