Veiligheid geen garantie voor cohesie in de samenleving

De conclusie van prof. Van der Zwan in Opinie & Debat van 13 november onderschrijf ik niet. Hij stelt dat veiligheid en openbare orde onvervreemdbare kerntaken van een overheid zijn, en dat de cohesie in de samenleving ermee staat of valt. Tegen het waarborgen of herstellen van veiligheid en openbare orde zal geen weldenkend mens bezwaar maken.

Of vervolgens veiligheid en openbare orde een garantie zijn voor (meer) cohesie in de samenleving, is een conclusie die niet wordt gestaafd door de feiten van alledag, en die ook niet volgt uit zijn betoog.

    • H. Steinvoorte