Steden mogen meer

Grote steden krijgen meer armslag om hun problemen aan te pakken. Ze mogen een lagere onroerendzaakbelasting heffen voor kleine bedrijven, extra eisen stellen aan woningzoekenden en malafide huisjesmelkers harder aanpakken. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een plan om het vestigings- en investeringsklimaat in Rotterdam te verbeteren en de woonproblematiek aan te pakken.

Het plan geldt ook voor andere grote steden die met dezelfde problemen zitten. Verder maakt het kabinet het nu mogelijk om gebieden aan te wijzen waar extra (inkomens-)eisen gelden voor mensen die er willen gaan wonen. Dat moet wel gaan om wijken met de grootste leefbaarheidsproblemen. De gemeenteraad moet die wijken voordragen.