Openbare school kan integratie bevorderen

De Rotterdamse wethouder Geluk wil door een systeem van wachtlijsten `zwarte' openbare scholen weer `witter' maken. De wethouder zegt te zoeken naar ,,instrumenten om de segregatie tegen te gaan''. Daar is niets tegen in te brengen, want de openbare school zou de plaats kunnen zijn om de integratie van nieuwe groepen in de samenleving te bevorderen. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten is dat altijd een hoeksteen van het onderwijsbeleid geweest. Maar ja, er zijn in ons land al meer dan veertig islamitische scholen en er zijn, behoudens de eisen van deugdelijkheid, geen argumenten om islamitische aanvragen te weigeren en bijvoorbeeld reformatorische niet.

En, laat er geen twijfel over bestaan, de christelijke politieke partijen, het CDA voorop, hebben het bijzonder onderwijs altijd hartstochtelijk verdedigd, ook al stelt het inhoudelijk vaak niet veel voor, en hebben daarmee een legitimatie verstrekt voor islamitische aanvragers die, evenals de gereformeerden van weleer, in het isolement hun kracht zoeken.

    • J.C. Traas