Loonopgave wordt voor werkgevers eenvoudiger

Een fraai staaltje van lastenverlichting staat het Nederlandse bedrijfsleven over een jaar te wachten. Vanaf 1 januari 2006 wordt het voor de ondernemers veel eenvoudiger om loonaangifte voor hun werknemers te doen.

Moeten werkgevers op dit moment nog zowel aan de uitvoeringsinstantie UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) als aan de belastingdienst elk jaar opgeven hoeveel loon ze aan hun werknemers betalen, straks hoeven ze deze gegevens alleen nog maar op te sturen naar de belastingdienst.

De belastingdienst geeft de gegevens over het loon dan per individuele werknemer door aan de UWV. De belastingdienst en het uitvoeringsinstituut hebben deze week aan bijna 400.000 werkgevers alvast informatie gestuurd over de gecombineerde loonaangifte die op 1 januari 2006 van kracht wordt.

De belastingdienst gebruikt de loongegevens voor de berekening van de loonbelasting en de UWV heeft de informatie nodig om de premies voor de werknemersverzekeringen WAO en WW te bepalen, maar ook om de hoogte van eventuele uitkeringen nauwkeurig vast te stellen. Vanaf 2006 moet de werkgever zowel de loonheffing als de premies aan de fiscus betalen.

Deze vereenvoudiging is het directe gevolg van eerder dit jaar aangenomen wetten die zowel de administratieve lasten voor werkgevers als de uitvoeringskosten voor de overheid omlaag moeten brengen.

De wet Walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten) uniformeert de begrippen en stroomlijnt de processen van de werknemersverzekeringen.

De Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen) regelt de taakverdeling tussen de UWV en de belastingdienst bij de uitvoering ervan.

Een andere vereenvoudiging zal in fasen worden doorgevoerd, per 1 januari 2005 en 1 januari 2006. Voortaan zal het begrip `loon' voortaan hetzelfde betekenen bij zowel de UWV als bij de belastingdienst.

Tot nu toe werken de UWV en de fiscus met drie verschillende definities: 'premieloon' (loon voor premies werknemersverzekeringen), 'fiscaal loon' (loon voor de loonheffing) en 'dagloon' (uitkeringsloon).

Het premieloon wordt al op 1 januari 2005 gelijk aan het fiscaal loon, en een jaar daarna volgt het uitkeringsloon.