Karate-aanpak?

Met belangstelling las ik het artikel van mevrouw Kuijpers over het boek `Respect! (W&O, 13 nov). Mij viel echter een storende en misplaatste metafoor op: terwijl Kaldenbach een respectvolle benadering van deze jongeren de `judo-aapak' noemt, duidt hij een autoritaire benadering aan als de `karate-aanpak'. Dit laatste getuigt van weinig kennis van karate. Dit is namelijk, net als judo, een vorm van ongewapende zelfverdediging, waarbij respect voor eenieder hoog in het vaandel staat.

    • Camiel de Wert Berg