Kabinet versoepelt hypotheekrenteaftrek

De rente over leningen van huiseigenaren voor verbouwingen blijft in de meeste gevallen volledig aftrekbaar, ook als het geleende bedrag niet meteen in die verbouwing wordt gestoken.

Dat heeft staatssecretaris Wijn (Financiën) besloten na een recent arrest van de Hoge Raad. De volledige aftrekbaarheid geldt alleen als huiseigenaren het geld binnen zes maanden helemaal besteden aan de verbouwing of verbetering van hun eigen huis. De Hoge Raad vindt dat die aftrek nu niet in alle gevallen strookt met de wet.

Wijn repareert deze uitspraak door een in 2003 uitgevaardigde gunstige regeling voor de huiseigenaren uit te breiden. Wijn doet zijn toezegging in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Dezentjé Hamming.

In sommige gevallen ligt er langer dan een half jaar tussen het aangaan van de lening en de volledige besteding van het geleende bedrag voor de verbouwing of verbetering. Dan geldt de hypotheekrenteaftrek pas vanaf de datum waarop de huiseigenaar (een deel van) het opgenomen geld aan bijvoorbeeld de aannemer betaalt. De hypotheekrente over de voorafgaande periode is dan niet aftrekbaar, ook niet voor die eerste zes maanden. Het is voor de betrokken huiseigenaren dus zaak het geleende bedrag zo veel mogelijk binnen een half jaar na het opnemen van het geld te besteden. Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad moest de huiseigenaar vrij ingewikkelde berekeningen uitvoeren als hij na afloop van de eerste zes maanden nog steeds niet alle kosten van de verbouwing heeft betaald. De huiseigenaar ontvangt dan rente over het positieve banksaldo. De staatssecretaris vindt het goed dat in dat geval die ontvangen rente over de maanden waarover het geld nog niet is besteed, af te trekken van het totale over het hele jaar betaalde bedrag aan hypotheekrente. Zo'n saldering is alleen mogelijk gedurende twee jaar na het aangaan van de lening. De aangepaste regels gelden vanaf 22 oktober 2004, de datum waarop de Hoge Raad zijn uitspraak deed. Kamerlid Dezentjé signaleert dat ondanks de versoepeling die de staatssecretaris aankondigt, sommige mensen nog steeds nadeel van de uitspraak van de Hoge Raad ondervinden. Volgens de staatsecretaris loopt dat niet zo'n vaart.

    • Aertjan Grotenhuis