In EU meer fraudes gemeld

Het antifraudebureau van de Europese Unie ontdekt steeds meer gevallen van onrechtmatig gebruik van EU-gelden. Het laatste jaar was er sprake van 637 zaken; een stijging met 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van het Europese antifraudebureau OLAF. Volgens directeur Franz-Hermann Brüner van het bureau, dat nu vijf jaar operationeel is, duidt de stijging van het aantal zaken op een toenemend vertrouwen in het werk en de professionaliteit van het instituut. Het Europees antifraudebureau krijgt meer tips. Het aantal meldingen zegt niets over de werkelijke omvang van de fraude binnen de Europese Unie maar is slechts een indicatie.

In totaal is er met de fraudegevallen die het bureau heeft uitgezocht 1,5 miljard euro gemoeid. In het verslagjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni, werden de meeste zaken aangetroffen in Italië: 115. In Nederland ging het in totaal om 57 gevallen van fraude. Hiervan speelden zich veertien zaken af in de agrarische sector, terwijl dertien gevallen te maken hadden met sigarettensmokkel. Ook werden negen zaken van BTW-fraude ontdekt. Van verkeerd gebruik van geld uit de Europese structuurfondsen was in de onderzochte periode in Nederland vijf keer sprake.

Uit het jaarverslag van het antifraudebureau blijkt dat ook ontwikkelingsgelden zich gemakkelijk lenen voor misbruik. Directeur Brüner heeft in zijn overzicht een aantal `case-studies' opgenomen van hulpprojecten waarbij delen van het daarvoor bestemde geld naar particuliere rekeningen werden gesluisd.

Volgens Brüner toont het jaarverslag aan dat fraude nog altijd een serieus probleem is binnen de Europese Unie. Maar dit betekent nog niet dat al het EU-geld aan fraude opgaat, waarschuwde hij. Volgens het bureau is de toename van de ontdekte fraude mede gevolg van een nul-tolerantie en een aangescherpt beleid. Ook interne reorganisaties bij Europese instellingen hebben eraan bijgedragen.