Giervalk

Zoals je landschappen van verlangens hebt, zo genoemd naar een luisterrijke schilderijententoonstelling in het Teylers Museum in Haarlem, zo heb je vogels van verlangen. De giervalk of witte giervalk (Falco rusticolus) is een zeer zeldzame zeldzaamheid in Nederland, een `zzz'. Door zijn lichte vorm is hij niet te verwarren met de slechtvalk, die bovendien kleiner is. De Groenlandse vorm is bijna geheel wit, sneeuwwit eerder, en we kunnen ons voorstellen hoe hij met forse vleugelslagen zeilt boven de arctische streken en ruige bergflanken van Noorwegen, IJsland en Groenland. De vogel nestelt op rotswanden. In een strenge winter en met krachtige storm vanuit het noorden kan de giervalk afdwalen naar Nederland en de Britse eilanden, maar die kans is uiterst gering. De Amerikaanse ornitholoog J.J. Audubon heeft een giervalkenpaar geschilderd in zijn The Birds of America (1826). Schitterend weergeven zijn de hermelijnwitte vleugels met daarop verspreide, zwarte vlekken als inktspatten. Snavel en poten zijn helgeel. De vlucht van de giervalk is zoals van alle valken: de vlugge vleugelslag wordt afgewisseld met glijpauzes. Een giervalk in Nederland waarnemen, `verzamelen' zoals dat ook heet, zal altijd wel een droom blijven.

Illustratie:

Rein Stuurman

(Zien is kennen!)

    • Kester Freriks