Gekke Europese Henkie

Bedrijven krijgen nieuwe boekhoudregels. Van de Europese Unie. Uniforme verslaggeving moet beleggers de grens over lokken. In vele bestuurskamers waait het stof uit de boeken op. Kleine bedrijven zullen niet klaar zijn op 1 januari. En grote blijdschap blijft uit. Want historische waarden zijn niet langer de basis van balansposten. Ieder jaar moet de waarde worden bepaald. Men vreest grillige cijfers en Amerikaanse toestanden. Intrinsieke waan van de dag.

Langer blijven werken kan nog duur uitpakken. Minister de Geus is uiteindelijk akkoord met een onderzoek naar een flexibele AOW. Eerder weg met minder of later weg met meer. Maar wel met een vaste norm. Alles gelijk voor iedereen. Ook de vrije dagen. Seniorenverlof moet ook voor jongeren gelden, meent de Commissie Gelijke Behandeling. De economie krijgt onverwachte ondersteuning. Ouderen langer aan de bak en jongeren langer op vakantie.

Staatssecretaris Wijn keert het tij. Hij wil niet langer de Gekke Henkie van Europa zijn. Ook Nederlandse bedrijven hoeven niet meer 14 procent invoerrechten te betalen voor platte beeldschermen. Andere landen hielden zich niet aan de Europese regels. Zij hanteerden het nultarief en benadeelden de Nederlandse concurrenten. De aangeboden waakzaamheid als antwoord op de klacht van Wijn leverde niet voldoende op. Nu zoekt de staatssecretaris de confrontatie. Europa. Best belangrijk!

Begin geen winkel in de Randstad. Te gevaarlijk en niet rendabel genoeg, meent brancheorganisatie Mitex. De criminaliteit in westelijke winkels neemt toe, tegen de landelijke trend in. 1 procent van de omzet verdwijnt onbetaald uit de winkels. 8 procent van de winkeliers in grote steden denkt vervroegd uit het winkelcentrum te treden. Leegstand dreigt aan de winkelpromenade. Het wachten is op Europese subsidie voor de Randstad. Voor regionale ontwikkeling.

Het kan verkeren. Bij de introductie van de euro trof Italiaanse toorn de Nederlandse minister Zalm. Om zijn kritiek op de Italiaanse begrotingsdicipline. Nu vraagt Berlusconi aan de Nederlandse EU-voorzitter om nieuwe onderhandelingen over het Stabiliteitspact. Er dagen nieuwe verkiezingen. En die kunnen worden gewonnen met belastingverlaging. Betaald met hogere tekorten dan Europees goedgekeurd. Voor een stabielere politieke toekomst van Berlusconi. En een iets minder stabiele euro.

Dat kan de munt wel hebben. De hoge euro is niet echt een rots in de branding. Eerder een sta-in-de-weg. Een daling helpt het economisch herstel beter op gang. Geen vooruitgang zonder stapje terug.

    • Cees Verschure