Geesink dagvaart Blankert

Het Nederlandse IOC-lid Anton Geesink daagt Hans Blankert, oud-voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, voor de rechter. De oud-judokampioen vindt dat Blankert hem bij herhaling in het openbaar heeft beledigd. Geesink eist van Blankert een symbolische schadevergoeding van één euro. De zaak dient op 8 december voor de rechtbank in Rotterdam.

Vrijwel vanaf het moment dat Blankert tot voorzitter van NOC*NSF werd gekozen, botste hij met Geesink. In 2002 liep de ruzie hoog op toen Geesink felle kritiek uitte op het financiële beleid van NOC*NSF en te hoop liep tegen de koepel, omdat de statuten en reglementen niet in orde zouden zijn. Blankert op zijn beurt vond Geesink een onruststoker en een (te) grote bemoeial.

Onder bemiddeling van kamerlid Jan Rijpstra kwam er een verzoening tot stand en werden er werkafspraken vastgelegd in een convenant. Maar volgens Geesink heeft Blankert zich nadien toch nog herhaaldelijk kwetsend over zijn persoon uitgelaten. Geesinks advocaat Kemper: ,,Bijvoorbeeld door hem aan te duiden als 'de heer A.G. te U' en daarmee de indruk te wekken dat het Geesink zou ontbreken aan loyaliteit en integriteit.''

Blankert vindt het in een reactie op de dagvaarding ,,zielig dat het zover heeft moeten komen.''

De oud-voorzitter van NOC*NSF: ,,Het is ook een aanklacht tegen mijn opvolgster Erica Terpstra en de rest van het bestuur van NOC*NSF, die hij daarmee in een lastig parket brengt. Zij hebben Geesink in een brief laten weten, dat ik mijn uitlatingen namens het bestuur heb gedaan en zij de consequenties hebben overgenomen. Volgens Geesink heb ik hem ten onrechte in een algemene ledenvergadering de mantel uitgeveegd. Maar die uitlatingen heb ik na overleg met het bestuur gedaan; die kwamen niet uit de lucht vallen. Het gebeurde in het openbaar ten overstaan van de leden en de pers. Er is verslag van gedaan en de notulen zijn vervolgens goedgekeurd. Waar hebben we het dan nog over?''