Denk eens aan de varkens bij een hapje van de karbonade 1

Op 23 oktober stond een artikel in NRC Handelsblad over de Knorhof, een varkensflat in Gelderland met 13.000 varkens. De omwonenden hebben veel last van stank. Maar, dacht ik toen ik dit artikel las, hoe moeten de `inwonenden' zich niet voelen? Op de foto bij dit artikel waren een soort fabriekshallen te zien met lange rijen tussen stangen geplaatste varkens, die letterlijk hun kont niet kunnen keren. De Knorhof is een typisch voorbeeld van hoe deze gevoelige en intelligente dieren in de bio-industrie door de mens als `dingen' worden behandeld, met maar één oogmerk: zoveel mogelijk winst maken. Het zou eens tijd worden dat het huidige kabinet, dat zijn mond vol heeft van waarden en normen, een einde maakt aan dergelijke dieronwaardige praktijken. En dat de consument eens stilstaat bij het lot van deze dieren als hij weer een hapje van zijn karbonade neemt.

    • Karin Busch