De lezer schrijft over de beveiliging van Schiphol

Ik erger mij bijzonder aan het openingsartikel in NRC Handelsblad van 20 november, over de politie-inzet rondom de luchthaven Schiphol. De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer vreest dat de veiligheid in zijn gemeente in het gedrang komt, omdat het politiekorps Kennemerland volgend jaar 9.000 manuren extra aan de veiligheid van de luchthaven moet besteden. Maar liefst twee journalisten blijken dit hoogst belangrijke nieuws te hebben verzameld. In het artikel wordt dit aantal manuren op geen enkele wijze in enig perspectief geplaatst. Waarom wordt de totale omvang van het korps Kennemerland niet in het artikel vermeld? Als een agent 52 weken 36 uur per week werkt levert dat 1.872 manuren op. Trek daar vijf weken vakantie af, en 6 procent ziekteverzuim plus 90uur voor ander verzuim, dan houd je per agent circa 1.500 werkbare uren over. Met andere woorden het politiekorps Kennemerland moet zes (6) politieagenten vrij maken voor de extra bewaking van luchthaven Schiphol. Via internet heb ik gevonden dat het korps Kennemerland op 31-12-2002 een sterkte had van 1.587 man. De extra inzet van dit korps op Schiphol bedraagt daarom (6/1587=) 0,37 procent van haar totale sterkte. Zelfs al zou het aantal werkbare uren voor een agent maar 1.200 per jaar bedragen, dan nog zou de extra inspanning van het korps minder dan een half procent van haar sterkte bedragen. Een dergelijke minuscule extra inzet rechtvaardigt geen openingsartikel in uw krant. Bent u dat met mij eens?

    • B. Jarings