CNV niet unaniem achter akkoord

De achterban van de vakcentrale CNV heeft ,,morrend'' ingestemd met het sociale akkoord tussen vakcentrale, kabinet en werkgevers. ,,Er is veel meer weerstand dan verwacht. Het wantrouwen in vooral de overheid is groot en mensen hebben grote zorgen voor de toekomst. Het is meer dat mensen het vertrouwen in onze onderhandelaars uitspreken, dan dat ze instemmen met het akkoord'', aldus CNV-voorzitter D. Terpstra gisteren.